PRZEKAŻ 1% PODATKU!

Zwracamy się z prośbą o przekazanie 1% podatku i tym samym wsparcie działalności charytatywnej 42. Bazy Lotnictwa Szkolnego realizowanej we współpracy z Caritas Wojskową.

79. ROCZNICA PRZEKSZTAŁCENIA ZWZ W AK

14 lutego br., w Garnizonie Radom uczczono 79. rocznicę przekształcenia Związku Walki Zbrojnej w Armię Krajową. Uroczystości rozpoczęły się mszą świętą w Kościele Garnizonowym, celebrowaną przez ks. por. dr. Karola BIEGLUKA i wzięli w niej udział: Sekretarz Stanu w MON Pan Wojciech SKURKIEWICZ, Zastępca…

Msza św. dziękczynna za posługę proboszcza – ks. ppłk Kryspina RAKA

31 stycznia br., w Parafii Wojskowej św. Stanisława Biskupa w Radomiu została odprawiona msza św. dziękczynna za posługę proboszcza – ks. ppłk Kryspina RAKA, który decyzją Biskupa Polowego WP JE ks. Bp Józefa GUZDKA został odwołany z urzędu proboszcza Parafii Wojskowej w Radomiu, jednocześnie z…

Terytorialsi zawierzyli losy Bogu

Na terenie 62. Batalionu Lekkiej Piechoty ślubowali żołnierze wojsk obrony terytorialnej. W sobotę w czasie mszy świętej zawierzyli swoje losy Bogu. Ślubowanie odbyło się w niedzielę o 10:00 na terenie 62. Batalionu Lekkiej Piechoty w Radomiu. Przysięgę złożyli mieszkańcy powiatów radomskiego, kozienickiego, grodziskiego, garwolińskiego,…

Zmiana na stanowisku proboszcza parafii wojskowej w Radomiu

Decyzją JE Ks. Bp Józefa Guzdka – Biskupa Polowego WP, ks. ppłk Kryspin Rak z dniem 31 stycznia br. został odwołany z urzędu proboszcza Parafii Wojskowej pw. św. Stanisława Biskupa w Radomiu, kapelana Garnizonu Grójec i kapelana Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej – Okręg…

Msza św. dziękczynna z okazji 30. rocznicy przywrócenia Ordynariatu Polowego

24 stycznia br., w Parafii Wojskowej pw. Św. Stanisława Biskupa odbyła się Msza św. dziękczynna z okazji 30. rocznicy przywrócenia Ordynariatu Polowego w Polsce, której przewodniczył i homilię wygłosił Biskup Pomocniczy Diecezji Radomskiej Piotr TURZYŃSKI.  We mszy św. uczestniczyli: Sekretarz Stanu w MON Pan…

24 stycznia – Dzień solidarności z Chorwacją

Odpowiadając na prośbę Caritas Chorwacji, przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski, Ks. abp Stanisław Gądecki, ogłosił niedzielę 24 stycznia „Dniem solidarności z Chorwacją”. Tego dnia w polskich kościołach będą zbierane datki na rzecz ofiar trzęsienia ziemi w Chorwacji. Przewodniczący Episkopatu zwrócił się do biskupów diecezjalnych z prośbą o…

UROCZYSTOŚĆ 30-LECIA PRZYWRÓCENIA ORDYNARIATU POLOWEGO (21 STYCZNIA 2021, KATEDRA POLOWA WP) [ZAPOWIEDŹ]

21 stycznia 2021 r. w katedrze polowej Wojska Polskiego, o godz. 11.00. odbędzie się uroczysta Msza św. z okazji 30-lecia Przywrócenia Ordynariatu Polowego. Liturgii będzie przewodniczył kard. Kazimierz Nycz. Udział w niej wezmą, ze względu na pandemię tylko pracownicy kurii polowej oraz księża dziekani…

18 – 25 stycznia: Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan

Pod hasłem „Trwajcie w mojej miłości, a przyniesiecie obfity owoc” (por. J 15,5-9), obchodzony będzie od 18 do 25 stycznia Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan. „Ze względów sanitarnych zdecydowano się na zorganizowanie nabożeństw w większych kościołach, tak aby mogła w nich uczestniczyć większa liczba…

Niedziela Chrztu Pańskiego – w liturgii kończy się okres Bożego Narodzenia

Kościół katolicki obchodzi dziś w liturgii święto Chrztu Pańskiego. Kończy ono okres Bożego Narodzenia, choć w polskiej tradycji jeszcze do 2 lutego śpiewa się kolędy i nie rozbiera się szopki. Święto Chrztu Pańskiego obchodzone jest w pierwszą niedzielę przypadającą po uroczystości Objawienia Pańskiego. Najstarszej…

6 stycznia 2021 r. – Dzień Modlitwy i Pomocy Misjom

Komunikat przewodniczącego Komisji Episkopatu Polski ds. Misji na Dzień Modlitwy i Pomocy Misjomprzypadający w Uroczystość Objawienia Pańskiego6 stycznia 2021 r. Umiłowani w Chrystusie Panu, Bracia i Siostry! W atmosferze świątecznej przeżywamy tajemnicę Słowa Wcielonego, które „stało się ciałem i zamieszkała wśród nas” (J 1,14). Święto Epifanii, które…

ODWOŁANA WIZYTA DUSZPASTERSKA

Drodzy Parafianie Co roku o tej porze odbywała się tradycyjna wizyta duszpasterska. Niestety trwająca wciąż epidemia zmieniła nasz codzienny sposób funkcjonowania, również w wymiarze duszpasterskim. Kierując się troską o bezpieczeństwo i zdrowie naszych parafian, rezygnujemy z tegorocznej wizyty duszpasterskiej.  Wszystkim naszym Parafianom i sympatykom Kościoła…

Orędzie Ojca Świętego Franciszka na 54. Światowy Dzień Pokoju

1 stycznia 2021 r.  Kultura troskliwości jako droga do pokoju 1. Na progu Nowego Roku pragnę przekazać moje pełne szacunku pozdrowienia szefom państw i rządów, zwierzchnikom organizacji międzynarodowych, przywódcom duchowym i wiernym różnych religii oraz mężczyznom i kobietom dobrej woli. Wszystkim składam najlepsze życzenia,…

Porządek Mszy św. w okresie Narodzenia Pańskiego i Nowego Roku

Czwartek 24 grudnia – Wigilia Uroczystości Narodzenia Pańskiego: – Msza św. tylko o godz. 12.00– Msza św. (Pasterka) godz. 24.00 Piątek 25 grudnia – Uroczystość Narodzenia Pańskiego: – Msze św. godz. 9.00, 10.30, 12.00, 18.00 Sobota 26 grudnia – Święto Św. Szczepana, pierwszego męczennika: –…

DZIEŃ PAMIĘCI O POLEGŁYCH I ZMARŁYCH W MISJACH I OPERACJACH WOJSKOWYCH POZA GRANICAMI PAŃSTWA

21 grudnia br., w Kościele Garnizonowym została odprawiona Msza św. w intencji poległych i zmarłych w misjach i operacjach wojskowych poza granicami państwa oraz ich rodzin, której przewodniczył ks. ppłk Kryspin Rak – proboszcz Parafii Wojskowej w Radomiu. We Mszy uczestniczyli: Dowódca 42. Bazy…

Msza św. w Kościele Garnizonowym. „Betlejemskie Światło Pokoju” trafiło do mieszkańców Radomia

Ogień rozpalony w Grocie Narodzenia Pańskiego w Betlejem i niesiony przez skautów w wielkiej sztafecie przez kraje i kontynenty kilka dni temu dotarł do Diecezji Radomskiej. W sobotę wieczorem „Betlejemskie Światło Pokoju” harcerze przekazali mieszkańcom Radomia. Zwykle przekazanie odbywało się podczas radomskiej „Wigilii na Deptaku”….