Duszpasterze

ProboszczProboszczowie dawniejKsięża posługujący w parafii

ks. ppłk Kryspin Rak
2016 – obecnie

W 2003 r uzyskując tytuł magistra teologii na Papieskim Wydziale Teologicznym w Warszawie ukończył studia teologiczne w Wyższym Metropolitalnym Seminarium Duchownym w Warszawie z przeznaczeniem do posługi w Ordynariacie Polowym Wojska Polskiego.

Święcenia kapłańskie przyjął 1 czerwca 2003 roku w Katedrze Polowej Wojska Polskiego w Warszawie z rąk JE Biskupa Polowego WP gen. dyw. Sławoja Leszka Głódzia.

Po święceniach kapłańskich otrzymał nominację na wikariusza Parafii Wojskowo – Cywilnej pw. Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Marii Panny i kapelana 3 Brygady Zmechanizowanej Legionów im. Romualda Traugutta w Lublinie.

W 2006 r. na Wydziale Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II w Lublinie ukończył studia magistersko – licencjackie, uzyskując tytułu magistra – licencjata prawa w zakresie prawa kanonicznego.

W 2011 r. na wydziale PPKiA KUL ukończył studia doktoranckie w zakresie prawa kanonicznego.

W 2015 r. na Wydziale Prawa Kanonicznego Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie ukończył studia podyplomowe na kierunku Sądownictwo i administracja w Kościele.

W latach 2004 – 2007 pełnił obowiązki wikariusza Parafii Wojskowej pw. Matki Bożej Loretańskiej w Dęblinie i kapelana jednostek wojskowych Garnizonu Dęblin. W tym okresie pełnił również posługę jako katecheta w Ogólnokształcącym Liceum Lotniczym im. F. Żwirki i S. Wigury w Dęblinie.

W latach 2007 – 2011 decyzją JE Biskupa Polowego WP gen. dyw. Tadeusza Płoskiego pełnił obowiązki wikariusza Parafii Wojskowej pw. Św. Agnieszki w Krakowie, kapelana 6 Brygady Powietrznodesantowej im. gen. bryg. Stanisława F. Sosabowskiego oraz kapelana jednostek wojskowych w Krakowskich Balicach.

W latach 2011 – 2013 decyzją JE Biskupa Polowego WP Józefa Guzdka pełnił obowiązki wikariusza Katedry Polowej WP w Warszawie. W tym okresie pełnił także funkcję kapelana w następujących jednostkach: Batalion Reprezentacyjny WP, 1 Baza Lotnictwa Transportowego, Centrum Operacji Powietrznych, Szefostwo Służby Hydrometeorologicznej Sił Zbrojnych RP, Batalion Dowodzenia Dowództwa Wojsk Lądowych.

W latach 2013 – 2016 pełnił obowiązki proboszcza Parafii Wojskowej pw. Św. Gabriela Archanioła oraz kapelana jednostek i instytucji wojskowych w Zegrzu.

26 lutego 2015 roku decyzją JE Biskupa Polowego WP Józefa Guzdka został mianowany kapelanem Wojskowego Wymiaru Sprawiedliwości.

Z dniem 4 października 2016 roku decyzją JE Biskupa Polowego WP gen. bryg. Józefa Guzdka został mianowany proboszczem Parafii Wojskowej pw. św. Stanisława Biskupa, kapelanem jednostek i instytucji wojskowych w Radomiu oraz kapelanem Garnizonu Grójec.

Z dniem 1 czerwca 2019 roku decyzją JE Biskupa Polowego WP gen. bryg. Józefa Guzdka został mianowany kapelanem Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej, Okręg Radom.

Ks. Bronisław Wyganowski (1926 -1933)

Ks. Henryk Kaszewski (1933 – 1936)

Ks. Edward Choma (1936 – 1939)

Ks. Kazimierz Grechulski (1939 – 1940)

Ks. Łukasz Ostoja (1946 – 1950)

Ks. Eugeniusz Burowski (1950 – 1957)

Ks. Andrzej Wystrychowski (1957 – 1965)

Ks. Józef Rożek (1965 -1972)

Ks. Piotr Mazurek (1972 – 1978)

Ks. Eugeniusz Skarżyński (1978 – 1980)

Ks. Józef Dec (1980 – 1991)

Ks. Sławomir Matusiak (1991)

Ks. Henryk Burzyński (1991 – 1996)

Ks. Stanisław Potapczuk (1996 – 1999)

Ks. Marek Major (1999)

Ks. Marek Wesołowski (1999)

Ks. Adam Prus (1999 – 2001)

Ks. Janusz Radzik (2001 – 2011)

Ks. Kazimierz Krużel (2011 – 2012)

Ks. Krzysztof Smoleń (2012 – 2016)

Ks. kan. płk w st. spocz. Marian KMIECIKOWSKI

Ks. kan. Stanisław DRĄG

Ks. Andrzej GÓŹDŹ