Duszpasterze

ProboszczProboszczowie dawniejKsięża posługujący w parafii

ks. mjr Łukasz Józef Hubacz
2021 – obecnie

Ks. Bronisław Wyganowski (1926 -1933)

Ks. Henryk Kaszewski (1933 – 1936)

Ks. Edward Choma (1936 – 1939)

Ks. Kazimierz Grechulski (1939 – 1940)

Ks. Łukasz Ostoja (1946 – 1950)

Ks. Eugeniusz Burowski (1950 – 1957)

Ks. Andrzej Wystrychowski (1957 – 1965)

Ks. Józef Rożek (1965 -1972)

Ks. Piotr Mazurek (1972 – 1978)

Ks. Eugeniusz Skarżyński (1978 – 1980)

Ks. Józef Dec (1980 – 1991)

Ks. Sławomir Matusiak (1991)

Ks. Henryk Burzyński (1991 – 1996)

Ks. Stanisław Potapczuk (1996 – 1999)

Ks. Marek Major (1999)

Ks. Marek Wesołowski (1999)

Ks. Adam Prus (1999 – 2001)

Ks. Janusz Radzik (2001 – 2011)

Ks. Kazimierz Krużel (2011 – 2012)

Ks. Krzysztof Smoleń (2012 – 2016)

Ks. Kryspin Rak (2016 – 2021)

Ks. Karol Biegluk (2021)

Ks. kan. płk w st. spocz. Marian KMIECIKOWSKI

Ks. kan. Stanisław DRĄG

Ks. Andrzej GÓŹDŹ