Zmiana na stanowisku proboszcza parafii wojskowej w Radomiu

Decyzją JE Ks. Bp Józefa Guzdka – Biskupa Polowego WP, ks. ppłk Kryspin Rak z dniem 31 stycznia br. został odwołany z urzędu proboszcza Parafii Wojskowej pw. św. Stanisława Biskupa w Radomiu, kapelana Garnizonu Grójec i kapelana Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej – Okręg Radom. Jednocześnie z dniem 1 lutego został mianowany proboszczem Parafii Wojskowej pw. Najświętszej Maryi Panny Królowej Pokoju w Bydgoszczy, oraz na urząd p.o. Dziekana Dekanatu Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych i kapelana 8. Kujawsko – Pomorskiej Brygady Obrony Terytorialnej w Bydgoszczy. Ks. ppłk. Kryspin Rak był proboszczem parafii wojskowej w Radomiu od 2016 roku.

Obowiązki administratora Parafii Wojskowej w Radomiu przejmie ks. por. dr Karol Biegluk, wikariusz parafii św. Józefa w Legionowie. Ks. Karol urodził się 3 lipca 1985 r. w Hajnówce, przyjął święcenia kapłańskie 12 czerwca 2010 roku w Drohiczynie z rąk ks. biskupa Antoniego Dydycza. Pracę magisterską pt. “Narkomania jako problem moralno – społeczny w nauczaniu Jana Pawła II” napisał pod kierunkiem ks. dra Sławomira Mazura. Od sierpnia 2010 r. do kwietnia 2016 r. pracował najpierw w Ciechanowcu, a następnie w Kosowie Lackim jako wikariusz. 19 grudnia 2017 r. na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego obronił doktorat “Implikacje moralne problemu narkomanii” pod kierunkiem bp. Andrzeja Dziuby. Od czterech lat pracuje w Ordynariacie Polowym (Wrocław, Kraków, Łotwa, Łódź, Legionowo).

Radio Plus Radom