Wspomnienie Błogosławionych Męczenników Radomskich, którzy zginęli w czasie II Wojny Światowej

W piątek, 12 czerwca, Kościół wspomina w liturgii pięciu Błogosławionych Męczenników Radomskich. Do chwały ołtarzy wyniósł ich św. Jan Paweł II 13 czerwca 1999 roku w Warszawie. Błogosławieni Męczennicy Radomscy byli kapłanami. Zginęli w czasie II wojny światowej.

“Jeśli dzisiaj radujemy się z beatyfikacji stu ośmiu męczenników duchownych i świeckich, to przede wszystkim dlatego, że są oni świadectwem zwycięstwa Chrystusa – darem przywracającym nadzieję. Gdy bowiem dokonujemy tego uroczystego aktu, niejako odżywa w nas wiara, że bez względu na okoliczności, we wszystkim możemy odnieść pełne zwycięstwo dzięki Temu, który nas umiłował (por. Rz 8,37). Błogosławieni męczennicy wołają do naszych serc: Uwierzcie, że Bóg jest miłością! Uwierzcie na dobre i na złe! Obudźcie w sobie nadzieję! Niech ta nadzieja wyda w was owoc wierności Bogu we wszelkiej próbie!” – mówił papież w homilii podczas Mszy św. beatyfikacyjnej.

Księża Kazimierz i Stefan Grelewscy całe życie poświęcili ewangelizowaniu dzieci i młodzieży. Obaj zginęli w Dachau. Pierwszy został powieszony 9 stycznia 1942 roku, drugi zmarł w szpitalu obozowym 4 maja 1941 roku. Inny z duchownych, ks. Franciszek Rosłaniec zmarł w tym obozie w listopadzie 1942 roku. Ks. Kazimierz Sykulski, heroiczny proboszcz i społecznik został rozstrzelany 11 grudnia 1941 roku w Auschwitz.

Wśród błogosławionych męczenników radomskich znajduje się także kapelan wojskowy – ks. mjr dr Bolesław Strzelecki, niezmordowany opiekun ubogich, który w 1939 r. otaczał opieką duszpasterską Kościół Garnizonowy w Radomiu. Wyczerpany nadludzką pracą, głodem i na skutek pobicia zmarł w opinii świętości i męczeństwa w szpitalu obozowym w Auschwitz 2 maja 1941 r. w wigilię Matki Bożej Królowej Polski.