SPOTKANIE WIELKANOCNE W 1.OŚRODKU RADIOELEKTRONICZNYM

W dniu 11 kwietnia w 1. Ośrodku Radioelektronicznym im. ppłk. Jana KOWALEWSKIEGO w Grójcu odbyło się uroczyste Spotkanie Wielkanocne.

Uroczyste Spotkanie Wielkanocne przy symbolicznym jajku w 1.ORel odbyło się 11 kwietnia. Gospodarzem spotkania był dowódca płk Andrzej KOZERA. Przybyłych gości witali mjr Piotr STRUSKI oraz kpt. Joanna ŻURAWSKA. Na uroczystość przybyli żołnierze i pracownicy RON, byli dowódcy, kombatanci, przedstawiciele władz samorządowych, służb mundurowych  zaprzyjaźnionych  instytucji oraz zaproszeni goście. Dowódca złożył wszystkim przybyłym świąteczne życzenia. W drugiej części spotkania ksiądz dziekan Stefan KAZULAK oraz ksiądz mjr Kryspin RAK podzielili się słowem religijnej refleksji, odmówili modlitwę, poświęcili pokarmy świąteczne, po czym wszyscy zgromadzeni dzieląc się jajkiem złożyli sobie życzenia.

                                                                                         Tekst: Krystyna Kruszewska
 Zdjęcia: Dariusz Wiśniewski