Rocznica uwolnienia więźniów w Radomiu

9 września br., odbyły się obchody 94. rocznicy uwolnienia więźniów politycznych i Żołnierzy Armii Krajowej z więzienia Urzędu Bezpieczeństwa, którego w 1945 roku dokonali żołnierze antykomunistycznego podziemia.

Uroczystości odbyły się w samo południe, w Kościele Garnizonowym. Mszy Świętej przewodniczył Kanclerz Kurii Radomskiej ks. prałat Edward PONIEWIERSKI, koncelebrowali: ks. płk Marian KMIECIKOWSKI i ks. ppłk Kryspin RAK.  
We Mszy św. uczestniczyły władze rządowe i samorządowe, parlamentarzyści ziemi radomskiej, Zastępca Dowódcy 42. Bazy Lotnictwa Szkolnego płk Tomasz PŁOWAŚ, przedstawiciele instytucji i służb mundurowych, Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej z zarządem okręgu radomskiego, kombatanci, młodzież radomskich szkół oraz lokalne społeczeństwo. Po liturgii nastąpił przemarsz uczestników na ulicę Malczewskiego, gdzie przy kościele Świętej Trójcy znajduje się wmurowana tablica upamiętniającą akcję uwolnienia więźniów. Tam też mjr Rafał ŁYŻWA odczytał Apel Pamięci, oddano salwę honorową, a poszczególne delegacje złożyły kwiaty pod tablicą upamiętniającą akcję uwolnienia więźniów politycznych i żołnierzy Armii Krajowej. Oprawę muzyczną uroczystości uświetniła Orkiestra Wojskowa z Radomia.

9 września 1945 r. oddziały pod dowództwem Stefana BEMBIŃSKIEGO “Harnasia” na pół godziny opanowały miasto, zdobyły więzienie i uwolniły aresztowanych, w większości swoich organizacyjnych kolegów. W akcji uczestniczył Franciszek SOŁŚNIA ps. “Mały”. Zginęło wówczas siedem osób: dwaj milicjanci i dwaj żołnierze Armii Radzieckiej, funkcjonariusz Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego i dwaj cywile. W opinii wielu historyków akcja w radomskim więzieniu była jedną z najpiękniejszych kart działalności podziemia niepodległościowego w Polsce.

Tekst i fot.: p. Anna KUNA