Obchody rocznicowe w Radomiu

9 września br., obchodziliśmy 72. rocznicę uwolnienia więźniów politycznych i żołnierzy Armii Krajowej z więzienia Urzędu Bezpieczeństwa w Radomiu oraz 99. rocznicę powołania dekretu Prezydenta Republiki Francuskiej „Błękitnej Armii”, która była zalążkiem 72. Pułku Piechoty im. Dionizego Czachowskiego.

Uroczystości rozpoczęły się o godzinie 12.00 mszą świętą w Kościele Garnizonowym, po czym poszczególne delegacje – rządowe z rangi Ministerstwa Obrony Narodowej i samorządowe, wojskowe, kombatanckie oraz młodzież – złożyły wiązanki kwiatów pod pomnikiem Marii i Lecha Kaczyńskich, tablicą upamiętniającą akcję uwolnienia więźniów politycznych i żołnierzy AK przy Kościele Świętej Trójcy.

Miejscem kulminacyjnym przemarszu było Mauzoleum pułkownika Dionizego Czachowskiego i tam odbyły się centralne uroczystości, które rozpoczęły się złożeniem meldunku Dowódcy 4. Skrzydła Lotnictwa Szkolnego. Następnie przy dźwięku Mazurka Dąbrowskiego na maszt została wciągnięta flaga państwowa.
Po wręczeniu odznaczeń odczytano apel pamięci, a pododdział oddał salwę honorową. Uroczystości zakończyły się złożeniem kwiatów oraz krótkim
koncertem w wykonaniu Orkiestry Wojskowej z Radomia.

9 września 1945 roku oddziały pod dowództwem Stefana Bembińskiego “Harnasia” na pół godziny opanowały miasto, zdobyły więzienie i uwolniły aresztowanych. Akcja zakończyła się sukcesem, więzienie rozbito,
a około 300 więźniów zostało uwolnionych. Przeciwnik nie zdążył przyjść z pomocą zaskoczonym radomskim ubekom, milicjantom i enkawudzistom. W akcji na radomskie więzienie zginęło trzech żołnierzy Armii Krajowej, a sam Stefan Bembiński został aresztowany niedługo po akcji i skazany na karę śmierci. Kara została zamieniona na dożywocie, a następnie na 10 lat więzienia.


Tekst i foto: p. Anna KUNA