Obchody Radomskiego Czerwca ’76

W radomskiej katedrze odbędą się obchody 44. rocznicy robotniczego protestu, do którego doszło 25 czerwca 1976 roku w Radomiu. Centralnym punktem obchodów będzie msza św., pod przewodnictwem bpa Henryka Tomasika. Początek o godzinie 18.00. Patronatem honorowym wydarzenie to objął prezydent RP Andrzej Duda.

Przewodniczący radomskiej Solidarności Zdzisław Maszkiewicz poinformował, że miejscem obchodów będzie katedra ONMP w Radomiu. – W tym roku, z powodu zagrożenia koronawirusem, musieliśmy zrezygnować z uroczystości, które odbywały się dotychczas przy Pomniku Ludzi Skrzywdzonych, u zbiegu ulicy 25-go Czerwca i Żeromskiego. Warto 25 czerwca pokazać naszą jedność i solidarność. Dzisiaj walczymy o nasze zdrowie, zaś uczestnicy protestu sprzed 44 lat walczyli o naszą przyszłość. Dlatego oddajmy im hołd przy pomniku. Każdy będzie mógł w ciągu dnia przyjść, pomodlić się czy złożyć kwiaty – powiedział Radiu Plus Radom Zdzisław Maszkiewicz:

44 lata temu, około 25 tys. osób wyszło na ulice miasta, by pokazać swoje niezadowolenie spowodowane planowanymi przez rząd podwyżkami. Doszło do starć z milicją i oddziałami ZOMO. Zatrzymano ponad 650 osób. Sądowym trybem postępowania objęto 255 osób, a orzeczone kary pozbawienia wolności sięgały 10 lat. Pracę straciło ok. 900 radomian.

Uczestnicy protestów, przez rządzących nazwani pogardliwie “warchołami”, poddani zostali brutalnym represjom. Byli bici na tzw. ścieżkach zdrowia i wyrzucani z pracy. Niektórzy pozostali inwalidami na całe życie. Do dzisiaj nie zostali osądzeni ani wydający polecenia, ani wykonawcy – członkowie ZOMO i pracownicy SB.

Jednym z bohaterów protestu robotniczego w czerwcu 1976 roku jest ks. Roman Kotlarz. Do dziś pozostaje w pamięci wielu osób symbolem walki robotników o wolność i godność ludzkiego życia. W kazaniach domagał się szacunku dla człowieka i jego pracy, piętnował kłamstwo i brak sprawiedliwości w PRL. Wzywany na przesłuchania, przechodził “ścieżki zdrowia”, kilkakrotnie w okrutny sposób został pobity do nieprzytomności przez “nieznanych sprawców”. Proces beatyfikacyjny duszpasterza prowadzi Diecezja Radomska.

Organizatorami obchodów są: NSZZ “Solidarność” Ziemia Radomska, Stowarzyszenie Radomski Czerwiec’76 i Urząd Miejski w Radomiu.


ekai.pl