Obchody 75. rocznicy uwolnienia więźniów politycznych i Żołnierzy Armii Krajowej z więzienia Urzędu Bezpieczeństwa w Radomiu

9 września br., odbyły się obchody 75. rocznicy uwolnienia więźniów politycznych i Żołnierzy Armii Krajowej z więzienia Urzędu Bezpieczeństwa, którego w 1945 roku dokonali żołnierze antykomunistycznego podziemia.

Uroczystości rozpoczęły się od złożenia kwiatów przez poszczególne delegacje pod tablicą upamiętniającą akcję uwolnienia więźniów, mieszczącej się przy kościele Świętej Trójcy w Radomiu. Następnie w Kościele Garnizonowym odbyła się msza święta, której przewodniczył Proboszcz Parafii Wojskowej ks. ppłk Kryspin RAK.  W uroczystościach uczestniczyły władze rządowe i samorządowe, Sekretarz Stanu w MON Pan Wojciech SKURKIEWICZ, parlamentarzyści ziemi radomskiej, Dowódca 42. Bazy Lotnictwa Szkolnego płk pil. Maciej SIEMIŃSKI, przedstawiciele instytucji i służb mundurowych, Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej z zarządem okręgu radomskiego, kombatanci, młodzież radomskich szkół oraz lokalne społeczeństwo. Po liturgii nastąpił przemarsz uczestników pod Pomnik Żołnierzy Armii Krajowej Okręgu Radomsko-Kieleckiego “Jodła” znajdującego się przy ul. Niedziałkowskiego, w sąsiedztwie urzędu miejskiego. Tam też mjr Rafał ŁYŻWA odczytał Apel Pamięci, a Kompania Honorowa z 42. BLSz oddała salwę honorową. Wręczono również Medale za Zasługi dla Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej. Oprawę muzyczną uroczystości uświetniła Orkiestra Wojskowa z Radomia.

9 września 1945 r. oddziały pod dowództwem Stefana BEMBIŃSKIEGO “Harnasia” na pół godziny opanowały miasto, zdobyły więzienie i uwolniły aresztowanych, w większości swoich organizacyjnych kolegów. W akcji uczestniczył Franciszek SOŁŚNIA ps. “Mały”. Zginęło wówczas siedem osób: dwaj milicjanci i dwaj żołnierze Armii Radzieckiej, funkcjonariusz Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego i dwaj cywile. W opinii wielu historyków akcja w radomskim więzieniu była jedną z najpiękniejszych kart działalności podziemia niepodległościowego w Polsce.

Tekst i fot.: Anna KUNA

Zapraszamy na relację na stronie Radia Plus Radom