Nr konta Parafii Wojskowej w Radomiu

Nr konta Parafii Wojskowej w Radomiu: 
91 1020 4317 0000 5102 0413 0597 

W związku z zaistniałą sytuacją ofiary na dzieła naszej parafii można składać również przez wpłaty na konto parafii z dopiskiem „na cele kultu religijnego”. Wszystkim Ofiarodawcom składamy serdeczne Bóg zapłać.