Msza św. w intencji dyrekcji, uczniów i nauczycieli Szkół im. 72 Pułku Piechoty w Radomiu Zakładu Doskonalenia Zawodowego. Uroczyste ślubowanie uczniów pierwszych klas mundurowych

Ślubowanie uczniów pierwszych klas mundurowych Szkół im. 72 Pułku Piechoty w Radomiu Zakładu Doskonalenia Zawodowego jest zawsze wyjątkowym dniem w życiu naszej placówki, ale także w życiu miasta. Nie inaczej było w sobotę, 6 października 2018 r. Jeden z ważniejszych dni w kalendarzu szkolnym rozpoczął się przemarszem, pilotowanym przez funkcjonariuszy policji na motocyklach ulicami Radomia. Następnie w Kościele Garnizonowym w południe odprawione zostało nabożeństwo w intencji całej społeczności szkolnej, któremu przewodniczył ks. kan. Stanisław Sikorski. Po zakończeniu mszy na Placu Konstytucji 3 Maja rozpoczął się ceremoniał ślubowania, którego początek tradycyjnie oznajmiła Orkiestra Wojskowa radomskiego Garnizonu pod dyr. tamburmajora st. kaprala Szymona Fitucha. Tegoroczne ślubowanie było zorganizowane po raz 10., a odbyło się w obecności przedstawicieli parlamentu, władz państwowych, wojewódzkich i miejskich, a także służb mundurowych, organizacji kombatanckich, pracodawców, organizacji partnerstwa społecznego oraz zaprzyjaźnionych szkół. Zaproszonych gości, młodzież oraz rodziców powitała dyrektor Katarzyna Kołodziejska. Następnie do ślubujących uczniów zwrócił się Wojciech Skurkiewicz, sekretarz stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej, życząc dobrych ocen i jak najwięcej satysfakcji z wyboru kierunku nauki. Gratulacje złożyli młodzieży również posłowie: Leszek Ruszczyk i Andrzej Kosztowniak oraz Zbigniew Gołąbek, radny Sejmiku woj. mazowieckiego. Podniosłym momentem uroczystości było uhonorowanie sztandaru szkoły Odznaką Akcji „Burza” przez ppłk Leona Etwerta ze Światowego Związku Żołnierzy AK, Oddział w Radomiu. Indywidualnie odznakę otrzymał prezes Zarządu Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Kielcach, Jerzy Wątroba, który w swoim wystąpieniu dziękując za wyróżnienie, zwrócił się do ślubującej młodzieży, by lata nauki były dla nich czasem zdobywania kwalifikacji zawodowych w klasach mundurowych: wojskowych, policyjnych, kolejowych, ale też młodzieńczą przygodą. Bezpośrednio po zakończeniu ślubowania i wystąpieniach, delegacje złożyły kwiaty na płycie Grobu Nieznanego Żołnierza. Podniosłą uroczystość zakończyła widowiskowa defilada z udziałem uczennic i uczniów klas pierwszych, a także kompanii honorowych w strojach historycznych z reprezentacji szkół wchodzących w skład Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Kielcach. Jak zawsze, uroczystość uświetnił popis umiejętności uczniów klas fryzjerskich, tym razem dedykowany 100. rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę. Swój udział w barwnym widowisku mieli uczniowie Niepublicznej Szkoły Muzycznej I stopnia ZDZ: chór pod kier. Marii Czarneckiej oraz uczennica Laura Orłowska, która wykonała solo na werblach. Na koniec czekał na wszystkich poczęstunek żołnierską grochówką.

Źródło: https://szkolyradom.zdz.kielce.pl/aktualnosci/658-slubowanie.html