Msza św. dziękczynna za posługę proboszcza – ks. ppłk Kryspina RAKA

31 stycznia br., w Parafii Wojskowej św. Stanisława Biskupa w Radomiu została odprawiona msza św. dziękczynna za posługę proboszcza – ks. ppłk Kryspina RAKA, który decyzją Biskupa Polowego WP JE ks. Bp Józefa GUZDKA został odwołany z urzędu proboszcza Parafii Wojskowej w Radomiu, jednocześnie z dniem 1 lutego został mianowany proboszczem Parafii Wojskowej pw. Najświętszej Maryi Panny Królowej Pokoju w Bydgoszczy, oraz na urząd p.o. Dziekana Dekanatu Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych i kapelana 8. Kujawsko – Pomorskiej Brygady Obrony Terytorialnej w Bydgoszczy.

We mszy udział wzięli przedstawiciele służb mundurowych, w tym Zastępca Dowódcy 42. Bazy Lotnictwa Szkolnego płk Mirosław CENKIEL oraz zebrana społeczność radomska. Mszy świętej przewodniczył ks. ppłk Kryspin RAK, natomiast homilię wygłosił ks. Piotr WOSZCZYK. Wyrazem uznania dla Księdza Proboszcza była przede wszystkim obecność wiernych, którzy chcieli wyrazić swoją wdzięczność i podziękować za ponad czteroletnią posługę duszpasterską w Garnizonie Radom.

Natomiast 1 lutego br., w Sali Tradycji 42. Bazy Lotnictwa Szkolnego odbyło się oficjalne pożegnanie ks. ppłk Kryspina RAKA, w obecności sztandaru, Dowódcy i Zastępcy Jednostki, kadry oraz pracowników Resortu Obrony Narodowej. Żegnający się z Garnizonem Radom zwrócił się do zebranych, dziękując za dobrą i owocną współpracę oraz życzliwość po czym dokonał wpisu do Księgi Pamiątkowej. 

Obecnie obowiązki administratora Parafii Wojskowej w Radomiu przejął ks. por. dr Karol BIEGLUK, wikariusz Parafii Wojskowo – Cywilnej pw. św. Józefa w Legionowie. 

Tekst i fot. Anna KUNA