KS. JAROSŁAW ROŻEK COr – KAPELANEM WOJEWÓDZKIEJ KOMENDY POLICJI Z SIEDZIBĄ W RADOMIU

Bp Józef Guzdek, delegat KEP ds. duszpasterstwa Policji, wręczył dekret mianujący ks. Jarosława Rożka, z Kongregacji Oratorium św. Filipa Neri, kapelanem Komendy Wojewódzkiej Policji z siedzibą w Radomiu.

Ks. Jarosław Rożek został mianowany kapelanem Policji w Radomiu w miejsce śp. ks. Mirosława Dragiela, który zmarł 30 października 2020 r. 

Ks. Jarosław Rożek COr przyjął święcenia kapłańskie w 2006 roku, należy do Kongregacji Oratorium św. Filipa Neri w Radomiu; pełnił funkcję katechety. 

Sprawy dotyczące duszpasterstwa Policji, w tym nominacji kapelanów, reguluje Porozumienie zawarte pomiędzy Komendantem Głównym Policji i Delegatem Konferencji Episkopatu Polski ds. Duszpasterstwa Policji z 19 października 2007 r. „Delegat Konferencji Episkopatu Polski ds. Duszpasterstwa Policji w porozumieniu z biskupem diecezjalnym (lub wyższym przełożonym zakonnym) kieruje kapelanów do realizacji zadań duszpasterskich w Policji na podstawie stosownego dekretu. (§ 5 Porozumienia). 

ks. płk SG Zbigniew Kępa
Rzecznik prasowy Ordynariatu Polowego

Ordynariat Polowy