Dzisiaj uroczystość Najświętszego Serca Jezusa. To dzień modlitw za kapłanów

Bp Henryk Tomasik – Biskup Radomski zachęca wiernych do modlitwy za kapłanów w dzisiejszą uroczystość Najświętszego Serca Jezusa. 

– Wpatrujemy się w serce Jezusa Chrystusa, które jest znakiem miłości Boga do świata. To jest dla nas wzór. Święty Jan Vianney mówił, że kapłaństwo jest darem Najświętszego Serca Jezusa. Sama uroczystość to dzień dziękczynienia za miłość Boga do człowieka. Zgodnie z decyzją Stolicy Apostolskiej to również dzień modlitw o świętość kapłanów. Szczególnie proszę o tę modlitwę w uroczystość Najświętszego Serca Jezusa – powiedział ksiądz biskup Henryk Tomasik

Początki kultu Serca Jezusowego widoczne są już w wiekach średnich, kiedy to niezależnie, w różnych miejscach, pojawia się nabożeństwo do Serca Jezusowego. Od XVII wieku kult Najświętszego Serca rozszerzył się na cały Kościół.

Kult i święto Serca Pana Jezusa zatwierdził papież Klemens XIII w 1765 r. Natomiast Pius IX w. r. 1856 rozszerzył to święto na cały Kościół. On również 31 grudnia 1899 r. oddał Sercu Jezusowemu w opiekę cały Kościół i rodzaj ludzki. Papież Pius XI encykliką “Miserentissimus Redemptor” dodał do święta oktawę. Ogłosił także formularz mszalny i oficjum święta. Pius XII zaś opublikował w 1956 r. specjalną encyklikę “Haurietis aquas”, poświęconą czci Jezusowego Serca. 

Wśród najpopularniejszych form kultu Serca Jezusa oprócz samej uroczystości jest odprawiane przez cały czerwiec nabożeństwo do Serca Jezusa, Litania do Serca Jezusowego a także akt zawierzenia Sercu Jezusa.

Do gorącej modlitwy o świętych księży właśnie w uroczystość Najświętszego Serca Jezusa wezwał przed laty Jan Paweł II w Liście do Kapłanów na Wielki Czwartek 1995 r. Wyraził wtedy życzenie, by tego rodzaju dzień był obchodzony co roku z okazji uroczystości Najświętszego Serca Pana Jezusa. Odtąd poszczególne diecezje w tej intencji przygotowują czuwania modlitewne i adoracje, uroczyste liturgie oraz konferencje.

Ze względu na rangę uroczystości w piątek, nie obowiązuje pokutna praktyka wstrzemięźliwości od pokarmów mięsnych.

Radio Plus Radom