Biskup Polowy Józef Guzdek udzielił dyspensy wiernym Ordynariatu Polowego na piątek po Bożym Ciele, 12 czerwca