ŻOŁNIERZE 1. ORel NA SPOTKANIU WIGILIJNYM PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Z ŻOŁNIERZAMI WOJSKA POLSKIEGO

W dniu 18 grudnia  delegacja  siedmiu żołnierzy wraz  z Szefem Sekcji Wychowawczej  mjr. Danielem SIMKOWSKIM  wzięła udział  w Spotkaniu Wigilijnym Prezydenta Rzeczypospolitej polskiej  z  żołnierzami Wojska Polskiego, które odbyło się na terenie Centrum Konferencyjnego MON.

Życzenia świąteczne w  imieniu  Dowódcy, żołnierzy  i  pracowników resortu  Obrony Narodowej Parze Prezydenckiej przekazał mjr Daniel SIMKOWSKI. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Zwierzchnik Sił Zbrojnych Andrzej Duda podczas świątecznego spotkania z żołnierzami  podziękował podwładnym za cały rok oddanej służby Ojczyźnie,  za poświęcenie i gotowość do obrony granic Rzeczpospolitej, niesienia bezpieczeństwa poza granicami kraju.  Prezydent życzył też polskim żołnierzom jak najlepszej służby w 2018 r. “podkreślając, iż będzie to rok stulecia odzyskania niepodległości, dla której szczególne znaczenie miał “etos żołnierza polskiego”.

W uroczystym spotkaniu wzięli też udział wiceminister obrony narodowej Bartłomiej Grabski, szef BBN Paweł Soloch, I zastępca szefa Sztabu Generalnego WP gen. broni Michał Sikora, dowódca generalny rodzajów sił zbrojnych gen. dyw. Jarosław Mika, zastępca dowódcy operacyjnego RSZ gen. bryg. Tadeusz Mikutel, dowódca Garnizonu Warszawa gen. bryg. Robert Głąb, dowódca WOT gen. bryg. Wiesław Kukuła, komendant główny Żandarmerii Wojskowej gen. bryg. Tomasz Połuch; obecni byli żołnierze wszystkich rodzajów sił zbrojnych rodzajów wojsk, komendanci i słuchacze szkół wojskowych.

                                                                  Tekst: Krystyna Kruszewska

                  Zdjęcia: mjr Daniel SIMKOWSKI, mł. chor. Waldemar DESKA