Zajęcia profilaktyczne z Księdzem Kapelanem 12.12.2016 r. – 1 ORel.

W dniu 12.12.2016 roku odbyło się spotkanie żołnierzy
i pracowników wojska z kapelanem 1. ORel. w ramach zajęć profilaktycznych nt. „Życie jako najwyższa wartość”.
Zajęcia przeprowadzili ks. ppłk Tomasz PAROŃ oraz Proboszcz Parafii Wojskowej w Radomiu ks. mjr Kryspin RAK.

Dowódca 1.ORel. złożył podziękowania i życzenia świąteczne dostojnym gościom od wszystkich żołnierzy i pracowników wojska.