WYPOMINKI KAPELAŃSKIE: ZMARLI BISKUPI POLOWI ORAZ KSIĘŻA KAPELANI

W listopadzie w tzw. “wypominkach” modlimy się za zmarłych. Wiernym Ordynariatu Polowego oraz odwiedzającym naszą stronę parafialną polecamy zmarłych i poległych biskupów polowych oraz księży kapelanów.

Biskupi Polowi:
Abp Stanisław Gall – Biskup Polowy Wojsk Polskich (1919-1933) [+ 11 IX 1942 r.]
Abp Józef Gawlina – Biskup Polowy Wojsk Polskich (1933 – 1947) [+ 21 IX 1964 r.]
Bp Tadeusz Płoski – Biskup Polowy Wojska Polskiego (2004-2010) [+ 10 IV 2010 r.]

Polegli, zamordowani, zmarli do 1991 r.:
Księża kapelani okresu I Rzeczypospolitej.
Księża kapelani konfederacji barskiej i powstania kościuszkowskiego.
Księża kapelani powstań narodowych XIX w. (powstania listopadowego i powstania styczniowego).
Księża kapelani pełniący posługę wobec żołnierzy narodowości polskiej w armii carskiej, pruskiej oraz armii Cesarstwa Austro-Węgierskiego.
Księża kapelani powstania poznańskiego oraz trzech powstań śląskich.
Księża kapelani okresu Biskupstwa Polowego w Polsce (1919-1939).
Księża kapelani polegli, zamordowani, zmarli podczas II wojny światowej.
Księża kapelani podziemia niepodległościowego po II wojnie światowej.
Księża kapelani Generalnego Dziekanatu Wojska Polskiego (1945-1991)

Zmarli w okresie działalności Ordynariatu Polowego od 1991 r.:
ks. płk Remigiusz Zimak [+ 3 II 1992 r.]
ks. płk Antoni Gołębski [+ 15 IX 1992 r.]
ks. płk Julian Humeński [+ 11 V 1994 r.]
ks. płk dr hab. Jerzy Grzywacz [+ 30 X 1995 r.]
ks. kpt. mgr Stanisław Knapp [+ 11 XI 1995 r.]
ks. prał. płk mgr Tadeusz Dłubacz [+ 4 VII 1999 r.]
ks. dr mjr Marek Major [+ 10 IV 2000 r.]
ks. prałat płk mgr Jan Wnuk [+ 27 VI 2001 r.] 
ks. por. Dariusz Strzelczyk [+ 10 II 2001 r.]
ks. płk Jan Mrugacz [+ 11 VII 2002 r.]
ks. mjr Bolesław Bugzel [+ 11 I 2003 r.]
ks. płk Florian Klewiado [+ 16 III 2003]
ks. ppłk Zbigniew Stefaniak [+ 10 I 2004 r]
ks. płk Marian Sternik [+ 7 XI 2004 r.]
ks. ppłk Marek Strzelecki [+ 7 II 2006 r.]
ks. płk Zygmunt Gola [+ 4 IX 2006 r.]
ks. ppłk Jan Zawistowski [+ 12 XII 2006 r.]
ks. ppłk Franciszek Kędziora [+ 11 II 2007 r.]
ks. kpt. Antoni Gorzandt [+ 22 IV 2007 r.]
o. gen. bryg. Adam Franciszek Studziński [+ 2 IV 2008 r.]
ks. płk Józef Klamecki [+ 4 VI 2008 r.]
ks. kan. mjr Henryk Cudak [+ 31 X 2008 r.]
o. płk Jan Wolny [+ 13 XI 2008 r.]
ks. prof. dr hab. płk Jerzy Syryjczyk [+ 11 I 2009 r.]
ks. kan. płk Stanisław Potapczuk [+ 30 VIII 2009 r.]
ks. płk Jan Osiński [+ 10 IV 2010 r.]
ks. płk Józef Mroczek [+ 22 V 2010 r.]
ks. mjr Włodzimierz Jankowski [+ 22 VIII 2011 r.]
ks. prał. Aleksander Smędzik [+ 7 VII 2012 r.]
ks. prof. dr hab. Waldemar Irek [+ 13 VIII 2012 r.]
ks. prał. płk Stanisław Obszyński [+ 24 II 2013 r.]
ks. mjr. rez. Leszek Mencel [+ 29 VI 2013 r.]
ks. płk Henryk Pietrewicz [+ 13 III 2014 r.]
ks. prał. kan. płk SG Stefan Dmoch [+ 18 VII 2014 r.]
ks. płk Józef Pałęga [+ 20 IX 2014 r.]
ks. kan. płk Zbigniew Kłusek [+ 12. II 2015 r.]
ks. płk dr Franciszek Kamiński [+ 24 II 2015]
ks. płk Henryk Burzyński [+ 18 IV 2015]
ks. ppłk Sławomir Matusiak [+ 20 IV 2015]
ks. płk Józef Kubicki [+ 3 IX 2015]
ks. płk Tadeusz Skrzyniarz [+ 18 IX 2016 r.]
ks. ppłk Andrzej Jakubiak SVD [+ 9 II 2018 r.]
ks. płk Kazimierz Antoniewicz [+ 18 VII 2018]
ks. kan. ppłk w st. spocz. Stanisław Nowicki [+7 XI 2018]
ks. por. Antoni Humeniuk [+22 XI 2018]
ks. ppłk Mieczysław Oleksiuk [+ 16 II 2019]
ks. prał. ppłk Alfred Franciszek Cybula [+ 21 II 2019]
ks. kan. płk Piotr Andrzej Molendowski [+ 2 VII 2019]
ks. mjr Krzysztof Straub [+ 27 IX 2019]
ks. mjr Franciszek Gutowski [+ 10 X 2019]
ks. ppłk Wojciech Warchoła [+ 3 VI 2020]
ks. ppłk dr Edward Zakrzewski [+ 15 VII 2020]

oprac. ks. płk SG Zbigniew Kępa
stan na dzień 2 listopada 2020 r.

Ordynariat Polowy