WIZYTA DOWÓDCY GENERALNEGO RODZAJÓW SIŁ ZBROJNYCH GENERAŁA BRONI JAROSŁAWA MIKI

W dniu 04 grudnia br., wizytę w 1. Ośrodku Radioelektronicznym złożył Dowódca Generalny Rodzajów Sił Zbrojnych. Generał broni Jarosław Mika został przywitany przez dowódcę – pułkownika Andrzeja KOZERĘ. Głównym celem wizyty było zapoznanie Dowódcy Generalnego ze strukturą, wyposażeniem, dyslokacją oraz infrastrukturą 1.ORel. Spotkał się także z przedstawicielami komórek Ośrodka,  zapoznał się z charakterem i specyfiką służby oraz zadaniami, jakie na co dzień wykonują żołnierze i pracownicy RON 1.ORel.