Ważna informacja dla parafian…

Drodzy Parafianie i wszyscy Ci, którzy jesteście związani
z naszą Parafią Wojskową 

Władze państwowe rozporządzeniem ministra zdrowia z 13 marca br. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego wprowadziły ograniczenie liczby uczestników także zgromadzeń religijnych do 50 osób. Dlatego bardzo prosimy, aby w Mszach św. niedzielnych, w dni powszednie oraz obrzędowych (np. pogrzeb), uczestniczyły przede wszystkim osoby zamawiające intencję mszalną wraz z najbliższą rodziną.

Przypominamy o możliwości skorzystania z dyspensy od obecności na niedzielnej Mszy świętej i zachęcamy (osoby w podeszłym wieku, wiernych, którzy mają objawy infekcji, dzieci i młodzież szkolną, dorosłych, którzy sprawują nad nimi bezpośrednią opiekę, a także osoby, które czują obawę przed zarażeniem) do duchowej łączności ze wspólnotą Kościoła poprzez codzienne i niedzielne transmisje Mszy świętych za pośrednictwem radia, telewizji czy internetu w swoich domach.