WAŻNA INFORMACJA DLA PARAFIAN…

Drodzy Parafianie i wszyscy Ci, którzy jesteście związani z naszą Parafią Wojskową.


Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 24 marca br. zmieniające rozporządzenie w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii w świątyni podczas Mszy św. nie może uczestniczyć jednocześnie więcej niż pięć osób, nie licząc osób sprawujących posługę. 


Przypominamy o możliwości skorzystania z dyspensy od obecności na niedzielnej Mszy świętej i zachęcamy do duchowej łączności ze wspólnotą Kościoła poprzez codzienne i niedzielne transmisje Mszy świętych za pośrednictwem radia, telewizji czy internetu w swoich domach.