W Radomiu Uczczono Pamięć o Poległych i Zmarłych w Misjach i Operacjach Wojskowych

W Kościele Garnizonowym 21 grudnia odprawiono uroczystą mszę św. w intencji weteranów poległych i zmarłych w misjach i operacjach wojskowych. Po wprowadzeniu pocztów sztandarowych 42 Bazy Lotnictwa Szkolnego, Straży Miejskiej w Radomiu, ZSZ im. Hubala
w Radomiu, Pocztu Flagowego Koła nr 45 w Radomiu, Flagi Narodów Zjednoczonych.
Zaproszonych gości przybyłych na uroczystości przywitał Członek Z.G.SKMPONZ
Edward Kowalewski. W swoim wystąpieniu zapoznał przybyłych z genezą dnia 21 grudnia, który został ustanowiony Dniem Pamięci o Poległych i Zmarłych w Misjach i Operacjach Wojskowych poza Granicami Państwa na mocy decyzji Ministra Obrony Narodowej z 23 lipca 2015 r. Mszę celebrował ks. ppłk Kryspin Rak, koncelebrowali  ks. płk w st. spocz. Marian Kmiecikowski, ks. Andrzej Góźdź, ks. Stanisław Drąg. Okolicznościową homilię wygłosił proboszcz parafii wojskowej w Radomiu
ks. ppłk Kryspin Rak. W Eucharystii uczestniczyli  Dowódca Garnizonu Radom płk pilot Jan Skowroń, Komendanta Wojewódzkiego Policji z Siedzibą w Radomiu reprezentował podinsp. Krzysztof Kapturski, 62 Batalion Piechoty Lekkiej ppłk Łukasz Baranowski, Straż Miejską w Radomiu kom. Edmund Nowocień, Prezydenta Miasta Radomia reprezentował sekretarz Miasta Michał Michalski
Ordynariat Polowy WP ks. ppłk Kryspin Rak, ZSZ im Hubala w Radomiu dyr. Beata Jasek.
Obecni byli także funkcjonariusze Straży Granicznej, Przewodniczący Regionu IPA Radom, Związku Łowieckiego z Koła w Radomiu, Klubu Sportowego Rosa Radom z prezesem Piotrem Kardasiem, liczna grupa żołnierzy z 42 BLSz w Radomiu, młodzież, sympatycy, członkowie wspierający, weterani z rodzinami. Po mszy delegacje złożyły wieńce i wiązanki kwiatów pod Tablicą pamiątkową poświęconą wszystkim żołnierzom uczestnikom Działań Poza Granicami Państwa a sygnalista z Orkiestry Wojskowej z Dęblina odegrał „CISZĘ”. Akcentem końcowym było przełamanie się opłatkiem. Wszystkim, którzy przyczynili się do uświetnienia tego ważnego dla weteranów Dnia serdecznie dziękujemy.


Foto: Patryk Różalski, Stanisław Sujka