VII Rocznica powstania koła nr 45 Stowarzyszenia Kombatantów Misji Pokojowych ONZ w Radomiu

Już po raz siódmy radomscy weterani uroczyście świętowali rocznicę powstania koła.
W Kościele Garnizonowym odprawiono uroczystą Mszę św. w intencji weteranów i sympatyków z koła nr 45 SKMPONZ. Eucharystii przewodniczył ks. mjr. Kryspin Rak – proboszcz Parafii Wojskowej w Radomiu, podczas homilii kapelan Policji ks. Mirosław Dragiel zwrócił się z prośbą o modlitwę w intencji wszystkich poległych w misjach żołnierzy, funkcjonariuszy i pracowników wojska. We Mszy św. uczestniczyli licznie przybyli weterani i sympatycy wraz z rodzinami. Zarząd Główny SKMPONZ reprezentował kol. Dariusz Stępień, kieleckie koło nr 33 reprezentował kol. Ryszard Walczak. Po Mszy weterani wraz z ks. kapelanem zapalili symboliczny znicz pod Tablicą Pamiątkową a sygnalista Orkiestry Garnizonu Radom odegrał “ciszę”. Akcentem końcowym uroczystości był koncert Orkiestry wojskowej z Radomia

 

Foto relacja: Ryszard Walczak, Krzysztof Jarecki