Uroczystości związane z otwarciem nowej siedziby Związku Piłsudczyków RP – Oddział w Radomiu

18 stycznia br. w Radomiu odbyły się uroczystości związane z otwarciem nowej siedziby Związku Piłsudczyków RP Towarzystwa Pamięci Józefa Piłsudskiego – Oddział w Radomiu. Uroczystości poprzedziła Msza św. w Kościele pw. Chrystusa Nauczyciela której przewodniczył ks. kan. Stanisław Drąg, a homilie wygłosił wikariusz generalny, kanclerz Kurii Diecezji Radomskiej ks. prał. Edward Poniewierski, który na zakończenie Mszy św. został odznaczony medalem z okazji 100 – lecia ustanowienia Biskupstwa Polowego w Polsce „W służbie Bogu i Ojczyźnie” – przyznanym przez JE Ks. Biskupa gen. bryg. Józefa Guzdka – Biskupa Polowego Wojska Polskiego w dowód uznania i wdzięczności za pomoc i zaangażowanie w realizację misji duszpasterstwa wojskowego.Medal wręczył ks. ppłk Kryspin Rak – proboszcz Parafii Wojskowej w Radomiu.

Po Mszy św. wszyscy zgromadzeni przeszli do Publicznej Szkoły Podstawowej nr 32 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego gdzie nastąpiło otwarcie i poświęcenie nowej siedziby oddziału.

Foto: Jerzy Drągowski