Uroczystości w Nowym Mieście nad Pilicą i 2. Nowomiejski Piknik Militarny

1 września br., w Nowym Mieście nad Pilicą odbył się 2. Nowomiejski Piknik Militarny, który został zorganizowany przez 42. Bazę Lotnictwa Szkolnego, 1. Ośrodek Radioelektroniczny w Grójcu oraz przy współpracy Urzędu Miasta i Gminy w Nowym Mieście nad Pilicą.  Festyn, który odbył się w Parku Miejskim poprzedziła polowa msza święta na dziedzińcu przed Urzędem Miejskim, z udziałem  Marszałka Senatu RP Stanisławem KARCZEWSKIM, I. Zastępcy Dowódcy Generalnego  gen. dyw. Jana ŚLIWKI, Dowódcy 42. Bazy Lotnictwa Szkolnego w Radomiu płk. dypl. pil. Jana SKOWRONIA, Dowódcy 1. Grójeckiego Ośrodka Radioelektronicznego Andrzeja KOZERY, Burmistrza  Nowego Miasta nad Pilicą Mariusza DZIUBY, żołnierzy, służb mundurowych, władz lokalnych, młodzieży oraz mieszkańców Nowego  Miasta i okolic. Mszę świętą koncelebrowali ks. Mariusz ZEMBRZUSKI, Ojciec Zdzisław TOKARCZYK gwardian i kustosz sanktuarium oraz
ks. mjr Kryspin RAK.

W celu uczczenia 100-lecia Odzyskania  przez Polskę  Niepodległości na terenie  Urzędu  Miasta i Gminy  odsłonięto pamiątkowy obelisk „Wszystkim poległym za wolność Ojczyzny  w 100-lecie Odzyskania przez Polskę Niepodległości hołd oddają Mieszkańcy Ziemi Nowomiejskiej”, była to także okazja do posadzenia „Dębu Pamięci”, którego dokonali  gen. dyw. Jan ŚLIWKA, burmistrz Mariusz DZIUBA oraz ks. Mariusz ZEMBRZUSKI. W kolejnej części został odczytany Apel Pamięci, oddano salwę honorową, a poszczególne  delegacje złożyły kwiaty pod obeliskiem.

Po oficjalnych uroczystościach, wszyscy uczestnicy przemaszerowali do Parku Miejskiego, gdzie odbywał się 2. Nowomiejski Piknik Militarny. Jego oficjalnego otwarcia dokonali organizatorzy – Burmistrz Miasta i Gminy I Zastępca Dowódcy Generalnego, Dowódca 42. Bazy Lotnictwa Szkolnego w Radomiu i Dowódca
1. Ośrodka Radioelektronicznego. Podczas festynu można było zobaczyć m.in. sprzęt wojskowy, wyposażenie oraz umundurowanie żołnierza, pokaz dynamiczny walki wręcz, liczne stoiska promocyjne jednostek wojskowych i organizacji społecznych oraz nauczyć się pierwszej pomocy przedmedycznej. W Mobilnym Punkcie Poboru  Krwi  chętni mogli podzielić się „Darem Życia” i oddać krew .

Organizacja pikniku była doskonałą okazją do  promocji  wojska i służby wojskowej oraz jego pozytywnego wizerunku w społeczeństwie.

Tekst i foto: p. Anna KUNA, foto: Tomasz Bogacki