Uroczystości w 80. rocznicę męczeńskiej śmierci błogosławionego księdza mjr. Bolesława Strzeleckiego

Ksiądz Bolesław Strzelecki wsławił się postawą patriotyczną oraz dziełami miłosierdzia podczas swojej posługi w Radomiu oraz w obozie koncentracyjnym Auschwitz w Oświęcimiu. Zginął śmiercią męczeńską 2 maja 1941 roku, ogłoszony błogosławionym dnia 13 czerwca 1999 roku
w Warszawie przez Papieża Jana Pawła II w grupie 108 heroicznych męczenników nazizmu.
Ks. Bolesław Strzelecki, niezwykle ofiarny duszpasterz, wychowawca młodzieży, opiekun głodnych
i ubogich, nazywany „świętym Franciszkiem z Radomia”, proboszcz parafii Najświętszego Serca Jezusowego w Radomiu na Glinicach, kapelan więźniów i harcerzy, był nauczycielem – prefektem Szkoły Handlowej poprzedniczki Zespołu Szkół Ekonomicznych.

Mszy św. przewodniczył ks. mjr Łukasz Józef Hubacz – proboszcz parafii wojskowej w Radomiu.