Uroczystości w 76. rocznicę męczeńskiej śmierci błogosławionego księdza mjr. Bolesława Strzeleckiego

Ksiądz Bolesław Strzelecki wsławił się postawą patriotyczną oraz dziełami miłosierdzia podczas swojej posługi w Radomiu oraz w obozie koncentracyjnym Auschwitz w Oświęcimiu. Zginął śmiercią męczeńską 2 maja 1941 roku, ogłoszony błogosławionym dnia 13 czerwca 1999 roku w Warszawie przez Papieża Jana Pawła II w grupie 108 heroicznych męczenników nazizmu. Ks. Bolesław Strzelecki, niezwykle ofiarny duszpasterz, wychowawca młodzieży, opiekun głodnych i ubogich, nazywany „świętym Franciszkiem z Radomia”, proboszcz parafii Najświętszego Serca Jezusowego w Radomiu na Glinicach, kapelan więźniów i harcerzy, był nauczycielem – prefektem Szkoły Handlowej poprzedniczki Zespołu Szkół Ekonomicznych.

Mszy Świętej w intencji byłych więźniów obozów koncentracyjnych, ofiar wojny oraz społeczności szkoły przewodniczył ks. kan. Mirosław Dragiel, kapelan Policji Garnizonu Mazowieckiego. Obecni byli b. więźniowie, rodzina ks. Strzeleckiego, przedstawiciele Stowarzyszenia Kupców Polskich, założyciela szkół handlowych w Radomiu, uczniowie, absolwenci, rodzice i nauczyciele Zespołu Szkół Ekonomicznych, mieszkańcy Radomia. Życiorys Męczennika przedstawił uczeń Artur Kozera, wiersz poświęcony Jego pamięci – nauczycielka Bożena Błaszczyk-Ziętek.

Homilię wygłosił ks. Dominik Frączek z Parafii Matki Bożej Częstochowskiej, który ukazał wielkie człowieczeństwo ks. Strzeleckiego oraz Jego wrażliwość na ludzką biedę. Opierając się na fragmentach książki ks. Alberta Warso „Radomski święty Franciszek”, ukazał sytuacje dnia codziennego ks. Bolesława z relacji naocznych świadków.  Podkreślił, że przykład życia Błogosławionego powinien nas motywować do pogłębiania wiary przez dzieła miłosierdzia.

Na uroczystości obecne były historyczne sztandary – pierwszy sztandar szkoły poświęcony przez bł. ks. Strzeleckiego z wizerunkiem Matki Bożej Częstochowskiej oraz sztandar Zarządu Okręgowego Polskiego Związku b. Więźniów Politycznych Hitlerowskich Więzień i Obozów Koncentracyjnych poświęcony przez Papieża Jana Pawła II. Poczty sztandarowe stanowili uczniowie „ekonomika”.

Po Mszy Św. uczestnicy uroczystości przeszli do Kaplicy Św. Maksymiliana Kolbe w dolnej części Kościoła, gdzie modlono się oraz złożono kwiaty przy tablicy ks. B. Strzeleckiego. Tablica powstała w 2011 roku z inicjatywy Zespołu Szkół Ekonomicznych oraz środowiska b. więźniów. Od 2008 r. szkoła, pod kierunkiem nauczycielki języka niemieckiego Bożeny Błaszczyk-Ziętek, opiekuje się dziedzictwem radomskiego środowiska b. Więźniów obozów koncentracyjnych: sztandarem , Grobem-Pomnikiem , pamiątkami oraz Kaplicą – Mauzoleum Św. Maksymiliana Kolbe w Kościele Garnizonowym.

bł. ks. Bolesław Strzelecki

Błogosławiony ksiądz Bolesław Strzelecki urodził się 10 czerwca 1896 roku w miejscowości Poniemoń na Suwalszczyźnie. Wychowywał się w Kuźni, parafia Jastrząb. Ukończył Wyższe Seminarium Duchowne w Sandomierzu. Studiował na Uniwersytecie Warszawskim, uzyskał doktorat z prawa kanonicznego.Ksiądz Bolesław Strzelecki związał swoje życie kapłańskie z Radomiem. Od 1924 roku był prefektem Szkoły Handlowej Stowarzyszenia Kupców Polskich, obecnie Zespół Szkół Ekonomicznych. W roku 1930 poświęcił pierwszy sztandar  szkoły z wizerunkiem Matki Bożej Częstochowskiej.  Uczył w Państwowym Seminarium Nauczycielskim oraz w Państwowej Szkole Przemysłowej.  Był kapelanem pułku piechoty w stopniu majora, kapelanem Związku Harcerstwa Polskiego i więzienia, sprawował opiekę nad dziećmi w Ochronie Towarzystwa Dobroczynności, pracował jako opiekun Stowarzyszenia świętej Zyty w radomskiej katedrze. Był rektorem kościoła Św. Trójcy i proboszczem parafii Najświętszego Serca Jezusowego na Glinicach, gdzie natychmiast zorganizował kuchnię dla biednych.  W swej kapłańskiej posłudze odznaczał się duchem niesienia pomocy potrzebującym i biednym. Zyskał opinię “świętego Franciszka z Radomia”. Był gorącym patriotą. Z chwilą wybuchu II wojny światowej ułatwiał ucieczkę jeńcom wojennym, opiekował się biednymi dziećmi. W uroczystość Trzech Króli 1941 roku mówił w kazaniu: „ … tak jak spotkała kara Boża biblijnego Heroda, tak dosięgnie ona również i dzisiejszych Herodów…. „ oraz „… trzeba wierzyć w powstanie narodu polskiego”. Wypowiedzenie tych słów było aktem wielkiej odwagi. Następnego dnia ks. Bolesław został aresztowany i przewieziony do budynku policji przy ul. Kościuszki 6, gdzie był wielokrotnie torturowany. 5 kwietnia 1941 roku wywieziono go do obozu koncentracyjnego Auschwitz w Oświęcimiu (Nr obozowy 13002).  W obozie wypełniał dzieła miłosierdzia –  podtrzymywał współwięźniów na duchu i dzielił się z innymi swoimi racjami żywnościowymi. W obozie miał przezwisko „głodomór”, gdyż żebrał o chleb dla innych. Wyczerpany nadludzką pracą, głodem i na skutek pobicia kijem dębowym przez vorarbajtera Nitasa zmarł w szpitalu obozowym 2 maja 1941 r. w wigilię Matki Bożej Królowej Polski. Zmarł w opinii świętości i męczeństwa, miał 45 lat. Ciało Błogosławionego Bolesława spalono w krematorium. Dnia 13 czerwca 1999 roku w Warszawie Ojciec Święty Jan Paweł II ogłosił księdza Bolesława Błogosławionym –  w grupie 108 heroicznych męczenników nazizmu.

Mieszkańcy Radomia pielęgnują pamięć o księdzu Strzeleckim. W 1950 roku w kościele na Glinicach umieszczono tablicę pamiątkową. W kościele znajduje się ołtarz z obrazem jego postaci, w dniu śmierci swojego proboszcza parafia organizuje pielgrzymkę do byłego obozu koncentracyjnego Auschwitz. Błogosławiony ma swoje miejsce w radomskiej katedrze, w kaplicy męczenników w Licheniu, w krypcie męczenników w Kałkowie-Godowie. Jest patronem Caritas Diecezji Radomskiej – Jadłodajni oraz Parafialnych i Szkolnych Kół Caritas. 

Ksiądz Bolesław Strzelecki był wyjątkowym nauczycielem naszej szkoły. Na tablicy pamiątkowej, ufundowanej w 1949 roku z okazji 30 –lecia powstania szkoły, obok założyciela szkoły dyrektora Feliksa Paschalskiego zamieszczono tylko jedno nazwisko – Przyjaciela Młodzieży księdza doktora Bolesława Strzeleckiego. 

Zespół Szkół Ekonomicznych pielęgnuje pamięć o swoim nauczycielu organizując 2 maja uroczystości rocznicowe. W 2011 roku w 70-tą rocznicę śmierci odsłonięto tablicę pamiątkową w Kaplicy Św. Maksymiliana – dzięki staraniom nauczycielki Bożeny Błaszczyk-Ziętek i Andrzeja Szpotańskiego przewodniczącego środowiska byłych Więźniów obozów koncentracyjnych. Tablica została poświęcona przez biskupa Henryka Tomasika ordynariusza diecezji radomskiej.

26 grudnia 2016 roku w uroczystość Świętego Szczepana Pierwszego Męczennika arcybiskup Wacław Depo, metropolita częstochowski, uroczyście wprowadził do kościoła w rodzinnej parafii Jastrząb relikwie Błogosławionego oraz poświęcił tablicę pamiątkową, która powstała staraniem nauczycielki Bożeny Błaszczyk-Ziętek oraz siostrzenicy ks. Strzeleckiego pani Aleksandry Kobzy.

Autor: Bożena Błaszczyk-Ziętek