Uroczystości rocznicowe w Radomiu ks. dr. mjr. Bolesława Strzeleckiego – błogosławionego męczennika – kapelana Wojska Polskiego

Ks. mjr Bolesław Strzelecki został zamordowany 2 maja 1941 r. w Auschwitz. W 77. rocznicę męczeńskiej śmierci został upamiętniony w kościele garnizonowym w Radomiu.

2 maja w kościele garnizonowym w Radomiu odbyła się  uroczystość  w 77. rocznicę męczeńskiej śmierci błogosławionego ks. dr. mjr. Bolesława Strzeleckiego  zorganizowana przez Zespół Szkół Ekonomicznych pod kierunkiem nauczycielki Bożeny Błaszczyk-Ziętek.

Ks. Bolesław Strzelecki, niezwykle ofiarny duszpasterz, wychowawca młodzieży, opiekun głodnych i ubogich, nazywany „świętym Franciszkiem z Radomia”, proboszcz parafii Najświętszego Serca Jezusowego w Radomiu na Glinicach, kapelan 72.pułku piechoty, więźniów i harcerzy,  był nauczycielem – prefektem Szkoły Handlowej poprzedniczki Zespołu Szkół Ekonomicznych. Wsławił się postawą patriotyczną oraz dziełami miłosierdzia podczas swojej posługi  w Radomiu oraz w obozie koncentracyjnym Auschwitz w Oświęcimiu. Zginął śmiercią męczeńską 2 maja 1941 roku, ogłoszony błogosławionym dnia 13 czerwca 1999 roku w Warszawie przez Papieża Jana Pawła II  w grupie 108 heroicznych męczenników nazizmu. Ks. dr mjr Strzelecki jest jednym z 4 błogosławionych męczenników – kapelanów Wojska Polskiego.

Mszy Świętej w intencji byłych więźniów obozów koncentracyjnych, ofiar wojny oraz społeczności szkoły przewodniczył ks. mjr Kryspin Rak – proboszcz parafii wojskowej w Radomiu, Msza Św. koncelebrowana przez ks. kan. Stanisława Drąga oraz ks. kan. Mirosława Dragiela, kapelana Policji Garnizonu Mazowieckiego, oprawa muzyczna organistka  Małgorzata Danielewicz. Po Mszy Św. uczestnicy uroczystości przeszli do Kaplicy Św. Maksymilana Kolbe w dolnej części kościoła, gdzie przy tablicy upamiętniającej Błogosławionego złożono wieniec i kwiaty. Obecni byli: siostrzenica ks. Bolesława Aleksandra Kobza, uczniowie Zespołu Szkół Ekonomicznych, nauczycielki Aneta Konwa i Bożena Błaszczyk-Ziętek, goście z Parafii Jastrząb – rodzinnej parafii Błogosławionego, mieszkańcy Radomia. Życiorys Męczennika przedstawił  uczeń Artur Kozera, modlitwę wiernych uczennica Patrycja Podsiadła. Na uroczystości obecny był sztandar Zarządu Okręgowego Polskiego Związku b. Więźniów Politycznych Hitlerowskich Więzień i Obozów Koncentracyjnych poświęcony przez Papieża Św. Jana Pawła II. Poczet sztandarowy stanowili uczniowie: Piotr Faliński, Adrianna Pytka i Anna Holewińska. Zespół Szkół Ekonomicznych w Radomiu z inicjatywy nauczycielki Bożeny Błaszczyk-Ziętek od lat pielęgnuje pamięć  bł. ks. mjr. Strzeleckiego organizując  m.in. uroczystości rocznicowe 2 maja.

Błogosławiony ks. dr mjr Bolesław Strzelecki (ur.10.06.1896; zm. 2.05.1941)
Urodził się 10 czerwca 1896 roku w miejscowości Poniemoń na Suwalszczyźnie. Wychowywał się w Kuźni, parafia Jastrząb. Ukończył Wyższe Seminarium Duchowne w Sandomierzu. Studiował na Uniwersytecie Warszawskim, uzyskał doktorat prawa kanonicznego. Był diakonem, potem wikariuszem w Parafii Św. Michała w Ostrowcu.

Ksiądz Bolesław Strzelecki związał swoje życie kapłańskie z Radomiem. W latach 1924 – 1937 był prefektem Szkoły  Handlowej Stowarzyszenia Kupców Polskich, obecnie Zespół Szkół Ekonomicznych.  W roku 1930  poświęcił pierwszy sztandar  szkoły z wizerunkiem Matki Bożej Częstochowskiej.  Uczył  w Państwowym Seminarium Nauczycielskim oraz w Państwowej Szkole Przemysłowej. Był kapelanem pułku piechoty w stopniu majora, kapelanem Związku Harcerstwa Polskiego i  więzienia, sprawował opiekę nad dziećmi w Ochronie Towarzystwa Dobroczynności,  pracował jako opiekun Stowarzyszenia świętej Zyty  w radomskiej katedrze. Był rektorem kościoła Św. Trójcy i proboszczem parafii Najświętszego Serca Jezusowego na Glinicach, gdzie natychmiast zorganizował kuchnię dla biednych.  W swej kapłańskiej posłudze odznaczał się duchem niesienia pomocy potrzebującym i biednym.

Był gorącym patriotą. Z chwilą wybuchu II wojny światowej ułatwiał ucieczkę jeńcom wojennym, opiekował się biednymi dziećmi. W uroczystość Trzech Króli 1941 roku mówił w kazaniu: „… tak jak spotkała kara Boża biblijnego Heroda, tak dosięgnie ona również i dzisiejszych Herodów…. „ oraz „…trzeba wierzyć w powstanie narodu polskiego”. Wypowiedzenie tych słów było aktem wielkiej odwagi. Następnego dnia ks. Bolesław został aresztowany i przewieziony do budynku policji  przy ul.Kościuszki 6, gdzie był wielokrotnie torturowany.

5 kwietnia 1941 roku wywieziono go do obozu koncentracyjnego Auschwitz
w Oświęcimiu (Nr obozowy 13002).  W obozie wypełniał dzieła miłosierdzia – podtrzymywał współwięźniów na duchu  i  dzielił się z innymi swoimi racjami żywnościowymi. W obozie miał przezwisko „głodomór”, gdyż żebrał o chleb dla innych. Wyczerpany nadludzką pracą, głodem i na skutek pobicia kijem dębowym  przez vorarbajtera Nitasa zmarł w szpitalu obozowym 2 maja 1941 r. w wigilię Matki Bożej Królowej Polski. Zmarł w opinii świętości i męczeństwa , miał 45 lat. Ciało Błogosławionego Bolesława spalono w krematorium.

Dnia 13 czerwca 1999 roku w Warszawie  Ojciec Święty Jan Paweł II ogłosił księdza Bolesława  Błogosławionym –  w grupie 108 heroicznych męczenników nazizmu.

Mieszkańcy Radomia pielęgnują pamięć o księdzu Strzeleckim. W 1950 roku w kościele na Glinicach umieszczono tablicę pamiątkową, w kościele znajduje się ołtarz z obrazem jego postaci. Błogosławiony ma swoje miejsce w radomskiej Katedrze, w kaplicy męczenników w Licheniu, w krypcie męczenników w Kałkowie-Godowie. Jest patronem Caritas Diecezji Radomskiej.

Ksiądz Bolesław Strzelecki był wyjątkowym nauczycielem naszej szkoły. Na tablicy pamiątkowej, ufundowanej w 1949 roku z okazji 30 –lecia powstania szkoły, obok założyciela szkoły dyrektora Feliksa Paschalskiego zamieszczono tylko jedno nazwisko – Przyjaciela Młodzieży księdza doktora Bolesława Strzeleckiego.

W 2011 roku z inicjatywy nauczycielki Bożeny Błaszczyk-Ziętek oraz Pana Andrzeja Szpotańskiego przewodniczącego radomskiego środowiska byłych więźniów niemieckich obozów koncentracyjnych w kaplicy Św. Maksymiliana w dolnej części Kościoła Garnizonowego została odsłonięta tablica upamiętniająca 70-tą rocznicę śmierci Błogosławionego Księdza i Nauczyciela. Tablica została poświęcona przez biskupa Henryka Tomasika ordynariusza diecezji radomskiej w dniu 9 maja 2011 r.

W 2016 r. w 75-tą rocznicę śmierci powstała tablica pamiątkowa w kościele w Jastrzębiu w rodzinnej parafii ks. Bolesława – staraniem nauczycielki Bożeny Błaszczyk-Ziętek oraz siostrzenicy ks. Strzeleckiego Pani Aleksandry Kobzy. Tablica została poświęcona 26 grudnia 2016 r. przez arcybiskupa Wacława Depo metropolitę częstochowskiego w uroczystość Świętego Szczepana Pierwszego Męczennika.

Liturgiczne wspomnienie bł. ks. Bolesława Strzeleckiego przypada 16 czerwca.

Bożena Błaszczyk-Ziętek jest nauczycielką języka niemieckiego w Zespole Szkół Ekonomicznych w Radomiu. Od 2008 r. Zespół Szkół Ekonomicznych (od 2009 wspólnie z niemiecką szkołą Heinz-Nixdorf Realschule Büren) sprawuje patronat nad dziedzictwem radomskiego środowiska b. więźniów niemieckich obozów koncentracyjnych: sztandarem poświęconym przez Św. Jana Pawła II, Grobem-Pomnikiem na cmentarzu przy ul. Limanowskiego, pamiątkami oraz kaplicą św. Maksymiliana w kościele garnizonowym.