Uroczystości jubileuszowe w Kościele Garnizonowym

5.02.1919 r., papież Benedykt XV ustanowił biskupstwo polowe w Polsce
i powołał biskupa pomocniczego Archidiecezji Warszawskiej Stanisława GALLA na pierwszego Biskupa Polowego Wojsk Polskich.

Chcąc uczcić ten doniosły jubileusz, proboszcz parafii wojskowej, ks. ppłk Kryspin RAK zaprosił wiernych na uroczystą mszę świętą, która odbyła się  10.02. br., w Kościele Garnizonowym, której przewodniczył JE. ks. bp gen. bryg. dr Józef GUZDEK, Biskup Polowy Wojska Polskiego. We mszy świętej udział wzięli:  zastępca dowódcy 42. Bazy Lotnictwa Szkolnego płk Tomasz PŁOWAŚ, dowódca 1. Ośrodka Radioelektronicznego w Grójcu płk Andrzej KOZERA, przedstawiciele służb mundurowych, duchowieństwa oraz licznie zebrani parafianie. Homilię wygłosił bp GUZDEK, który podkreślił, że „kapelani idą tam, gdzie się toczy walka, po to, żeby walczyć o człowieczeństwo w człowieku, bo jeżeli się zabija, to można zabić w sobie wrażliwość, można kierować się chęcią odwetu, zemsty, nienawiści”. Kończąc homilię Ks. Biskup dziękował kapelanom za posługę, podkreślając ich ogromne znaczenie w społeczeństwie, podziękował także dowódcom wojskowym za zrozumienie roli kapelana.

Po Eucharystii Ks. Biskup w dowód uznania i wdzięczności za pomoc
i zaangażowanie w realizacji misji duszpasterstwa wojskowego, wręczył medale “W służbie Bogu i Ojczyźnie”. Medal ten został ustanowiony w związku z jubileuszem 100. rocznicy powołania Biskupstwa Polowego w Polsce.

Tekst i fot.: p. Anna KUNA