UROCZYSTOŚĆ 30-LECIA PRZYWRÓCENIA ORDYNARIATU POLOWEGO (21 STYCZNIA 2021, KATEDRA POLOWA WP) [ZAPOWIEDŹ]

21 stycznia 2021 r. w katedrze polowej Wojska Polskiego, o godz. 11.00. odbędzie się uroczysta Msza św. z okazji 30-lecia Przywrócenia Ordynariatu Polowego. Liturgii będzie przewodniczył kard. Kazimierz Nycz. Udział w niej wezmą, ze względu na pandemię tylko pracownicy kurii polowej oraz księża dziekani Ordynariatu Polowego.

Relacja z uroczystości będzie dostępna online na stronie www.ordynariat.plwww.ordynariat.wp.mil.pl oraz www.katedrapolowa.pl.

Po zmianach politycznych, jakie zaszły w 1989 r., przywrócono należną rangę duszpasterstwu wojskowemu, tak jak to miało miejsce w II RP. Jan Paweł II 21 stycznia 1991 r. przywrócił Ordynariat Polowy i mianował ks. prał. Sławoja Leszka Głódzia pierwszym po II wojnie światowej biskupem polowym. 

Ordynariat swoją działalność opiera na Konstytucji apostolskiej Jana Pawła II Spirituali militum curae (1987) oraz dekrecie Kongregacji ds. Biskupów przywracającym Ordynariat Polowy w Polsce i zatwierdzającym statuty tegoż ordynariatu, a także na innych dokumentach kościelnych oraz wojskowych. 

Bp Sławoj Leszek Głódź utworzył wszystkie niezbędne instytucje diecezji wojskowej i wprowadził księży kapelanów do jednostek wojskowych. Z wielkim wysiłkiem wojska i społeczeństwa wybudowano, wyremontowano lub zaadaptowano pomieszczenia na kościoły i kaplice garnizonowe. Dzięki życzliwości biskupów diecezjalnych i przełożonych zakonnych znalazła się odpowiednia liczba duchownych, którzy podjęli służbę zawodową lub w charakterze kapelanów pomocniczych. Biskup Głódź zorganizował opiekę duszpasterską nad misjami stabilizacyjnymi i pokojowymi. Zadbał także o szkolenie własnych alumnów. 

Przed biskupami Tadeuszem Płoskim i Józefem Guzdkiem stanęły inne, nowe wyzwania związane z redukcją polskiej armii, rezygnacją z zasadniczej służby zawodowej i uzawodowieniem wojska, jak też z dyslokacją jednostek wojskowych. Misje wojskowe potrzebowały kapelanów przygotowanych do posługi w warunkach wojennych, bądź też na terenach zagrożonych terroryzmem i waśniami narodowościowymi. 

Zmniejszenie ogólnej liczby powołań kapłańskich rodzi także problemy z uzupełnieniem prezbiterium Ordynariatu Polowego. Tym większa wdzięczność dla biskupów i przełożonych zakonnych, którzy rozumiejąc wagę i znaczenie posługi duszpasterskiej w Wojsku Polskim oraz w służbach mundurowych, kierują do posługi w Ordynariacie Polowym podległych im kapłanów. 
[Ordynariat Polowy. Nasze dziedzictwo (tekst ks. płk SG dr Zbigniew Kępa, wybór ilustracji i ich opis, koordynacja wydawnicza płk w st. spocz. Adam Buszko), Warszawa 2019, s. 16-17.]


Biskupi polowy w okresie 30-lecia Ordynariatu Polowego
bp Sławoj Leszek Głódź (1991-2004)
bp Tadeusz Płoski (2004-2010)
bp Józef Guzdek (2010- )

oprac. ks. Zbigniew Kępa
logo 30-lecia Przywrócenia Ordynariatu Polowego (proj. Adam Buszko)

Ordynariat Polowy