UROCZYSTE ODSŁONIĘCIE I POŚWIĘCENIE POMNIKA KU CZCI POLEGŁYCH ŻOŁNIERZY W KAMPANII WRZEŚNIOWEJ 1939 r. W NOWYM MIEŚCIE n/PILICĄ

W dniu 16 listopada 2017r. w Nowym Mieście n/Pilicą odbyły się uroczystości odsłonięcia i poświęcenia Pomnika Ku Czci Poległych Żołnierzy w Kampanii Wrześniowej 1939r. Uroczystą oprawę zgodnie z ceremoniałem wojskowym zapewnił 1. Ośrodek Radioelektroniczny w Grójcu poprzez wystawienie posterunku honorowego przy pomniku, pocztu sztandarowego oraz kompanii honorowej. Dowódcą uroczystości był mjr Paweł HAJDUK, poczet sztandarowy poprowadził por Dymitr WIELEŃSKI. W uroczystości wzięli udział m.in.: reprezentujący Ministra Obrony Narodowej  Komendant WKU Warszawa-Mokotów ppłk Mariusz MUSKUS, Proboszcz Parafii Wojskowej pw. św. Stanisława Biskupa w Radomiu ks. mjr Kryspin RAK, Dowódca i żołnierze 1. ORel w Grójcu płk Andrzej KOZERA, Dowódca 61 Batalionu OT w Grójcu ppłk Janusz OSTROWSKI, przedstawiciele Kół i Organizacji, samorządowcy, harcerze, młodzież szkolna oraz mieszkańcy miasta i okolic.

O godz. 12.00 rozpoczęła się Msza Święta w intencji Ojczyzny oraz Poległych Żołnierzy w kampanii wrześniowej 1939 r. w Kościele pw. Matki Bożej Bolesnej, którą celebrował Biskup Polowy WP Józef GUZDEK. Po Mszy Świętej nastąpił przemarsz na cmentarz parafialny, gdzie Biskup Polowy dokonał odsłonięcia i poświęcenia Pomnika. Po okolicznościowych przemówieniach na zakończenie uroczystości nastąpiło złożenie pod Pomnikiem kwiatów i zapalenie “Zniczy Pamięci”. Oprawę ceremonii zapewniła Orkiestra Wojskowa z Radomia.