UROCZYSTE OBCHODY NARODOWEGO ŚWIĘTA NIEPODLEGŁOŚCI w Garnizonie Grójec

Dla uczczenia Narodowego Święta Niepodległości w Garnizonie Grójec odbyły się uroczystości, w których uczestniczyli żołnierze i pracownicy Resortu Obrony Narodowej 1. Grójeckiego Ośrodka Radioelektronicznego im. ppłk. Jana Kowalewskiego.

Obchody 99. rocznicy odzyskania przez Polskę Niepodległości rozpoczęto 10 listopada uroczystą zbiórką na placu apelowym jednostki. Dowódca płk Andrzej KOZERA w swoim wystąpieniu
do żołnierzy i pracowników RON podkreślił wagę Święta będącego wyrazem hołdu i pamięci bohaterów poległych o wolność Ojczyzny. Uroczystość była okazją do wręczenia awansów i wyróżnień żołnierzom
i pracownikom RON. Dowódcą uroczystości był mjr Michał ŚNIADY. Kompanią honorową dowodził
por. Wiesław BŁASZCZYK. Na zakończenie pod pomnikiem patrona ppłk. Jana KOWALEWSKIEGO Dowódca
płk Andrzej KOZERA zapalił symboliczny znicz.

10 listopada był także dniem szczególnym dla por. Łukasza GIRO, który kończył służbę wojskową
w naszej jednostce. Płk KOZERA podziękował mu za służbę i zasługi dla ośrodka oraz życzył dalszych sukcesów w życiu zawodowym i osobistym.

Również w tym dniu ppłk Sebastian BZÓWKA, mjr Ryszard KOWALCZYK kompania honorowa i poczet sztandarowy ośrodka uczestniczyli w uroczystym ślubowaniu klas pierwszych mundurowych Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Stanisława Staszica w Białobrzegach. Uroczystość rozpoczęła msza święta z udziałem pocztów sztandarowych. Po mszy świętej przy pomniku Stanisława Staszica odbyło się ślubowanie, podczas którego ppłk BZÓWKA wręczył uczniom certyfikaty. Na zakończenie uroczystości złożono kwiaty i zapalono symboliczny znicz pod pomnikiem patrona.

Główne obchody Narodowego Święta Niepodległości w Garnizonie Grójec odbyły się 11 listopada o godz. 10.30. Rozpoczęła je Msza Święta w intencji Ojczyzny w Kościele pw. Miłosierdzia Bożego. W mszy świętej uczestniczyli: dowództwo 1. ORel z kompanią honorową i pocztem sztandarowym, samorządowcy ziemi grójeckiej, służby mundurowe, poczty sztandarowe szkół, instytucji i organizacji z terenu powiatu grójeckiego, kombatanci, harcerze, zaproszeni goście młodzież oraz mieszkańcy Grojca i okolic. Po zakończonym nabożeństwie nastąpił przemarsz ulicami miasta pod pomnik Józefa Piłsudskiego, gdzie odbyły się dalsze uroczystości niepodległościowe. Przemarsz uświetniła parada 22 Pułku Ułanów Podkarpackich. Meldunek dowódcy płk. Andrzejowi KOZERZE złożył dowódca uroczystości mjr Michał ŚNIADY. Po odśpiewaniu hymnu państwowego głos zabrali płk Kozera i Burmistrz Miasta i Gminy Jacek STOLARSKI podkreślając wagę i znaczenie daty 18 listopada 1918 r. dla losów naszego państwa, po czym zgromadzeni wysłuchali Niepodległościowego Apelu Pamięci odczytanego przez mjr. Romana FIJAŁKOWSKIEGO. Następnie kompania honorowa oddała salwę dla uczczenia pamięci bohaterów poległych w walkach za wolność Ojczyzny. W dalszej części obchodów nastąpiło złożenie kwiatów pod pomnikiem Marszałka Józefa Piłsudskiego i zapalenie znicza symbolizującego pamięć o wszystkich poległych w walkach o niepodległość Rzeczypospolitej Polskiej.