UROCZYSTE OBCHODY NARODOWEGO ŚWIĘTA NIEPODLEGŁOŚCI W GARNIZONIE GRÓJEC

Dla uczczenia Narodowego Święta Niepodległości w Garnizonie Grójec odbyły się uroczystości, w których uczestniczyli żołnierze i pracownicy Resortu Obrony Narodowej 1. Grójeckiego Ośrodka Radioelektronicznego im. ppłk. Jana Kowalewskiego.

Obchody  100. rocznicy odzyskania przez Polskę Niepodległości w 1.ORel. rozpoczęły się 5 listopada koncertem  niepodległościowym pt. „Patriotyzm na rockowo” w wykonaniu Wojciecha Kubiaka.

6 listopada żołnierze 1. Ośrodka Radioelektronicznego wzięli udział  w uroczystym apelu  z okazji 100. Lecia Odzyskania przez Polskę  niepodległości połączonego ze ślubowaniem klas pierwszych mundurowych z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Stanisława Staszica m. Białobrzegach.

W dniu 7 listopada Dowództwo i żołnierze 1. ORel, oraz 61. Batalionu Lekkiej Piechoty wraz z pocztem sztandarowym i Kompanią Honorową wzięli udział w obchodach 100 – lecia odzyskania przez nasz kraj Niepodległości, zorganizowanym przez Starostwo Powiatowe i Liceum Ogólnokształcące  im. Piotra Skargi w Grójcu. Uroczystości rozpoczęto uroczystą mszą świętą w kościele pw. św. Mikołaja. We mszy udział wzięli:  duchowieństwo, lokalne  władze  samorządowe, przedstawiciele służb mundurowych, młodzież szkolna wraz z pocztami sztandarowymi i mieszkańcy Grójca. Po mszy uczniowie liceum zaprezentowali  program artystyczny. Następnie uczestnicy przemaszerowali ulicami miasta pod pomnik Marszałka  Józefa Piłsudskiego, gdzie został odczytany Apel Pamięci.  Na zakończenie pod pomnikiem złożono kwiaty i zapalono znicz. Dowódcą uroczystości był mjr Mariusz Woźniak. Oprawę muzyczną zapewniła orkiestra wojskowa z Radomia. Uroczystości towarzyszyła  wystawa o tematyce niepodległościowej wykonana przez Klub Wojskowy
1. ORel.

8 listopada zastępca  dowódcy  ppłk Piotr Janicki  razem z dowódcą 61. Batalionu Lekkiej Piechoty ppłk. Januszem Ostrowskim i żołnierzami, wzięli udział w Biegu Niepodległościowym zorganizowanym przez Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury wraz z Zespołem Szkół Ogólnokształcących w Mogielnicy. Wydarzeniom sportowym towarzyszyły stoiska promocyjne i edukacyjne związane z Wojskiem Polskim.

Na terenie jednostki wojskowej  uroczysta zbiórka w celu uczczenia 100.  rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości odbyła się 9 listopada. W uroczystości wzięli udział: Dowództwo, żołnierze i pracownicy RON 1. ORel, lokalne  władze samorządowe, przedstawiciele służb mundurowych, duchowieństwa, byli żołnierze naszej jednostki, przedstawiciele instytucji, dyrektorzy szkół, zaproszeni goście. Głównym punktem obchodów było odsłonięcie  tablicy pamiątkowej „ W 100. Rocznicę Odzyskania Niepodległości Przez Polskę Dla UCZCZENIA PAMIĘCI ŻOŁNIERZY I PRACOWNIKÓW GARNIZONU GRÓJEC”. Uroczystego przecięcia wstęgi dokonali Dowódca 1. Ośrodka Radioelektronicznego płk Andrzej KOZERA, Dowódca 61. Batalionu Lekkiej Piechoty ppłk Janusz OSTROWSKI, płk rez. Henryk SZYMCZAK, płk rez. Janusz CZERNIEJEWSKI i Burmistrz elekt Pan Dariusz GWIAZDA. W trakcie uroczystości odczytano rozkazy o awansach i wyróżnieniach. Dowódca odznaczył i pogratulował wszystkim nowo awansowanym i wyróżnionym żołnierzom oraz pracownikom Resortu Obrony Narodowej. Poświęcenia pamiątkowego obelisku dokonał kapelan jednostki ks. mjr Kryspin RAK. Na zakończenie pod  pomnikiem patrona ppłk. Jana KOWALEWSKIEGO  i obeliskiem z pamiątkową tablicą złożono kwiaty i zapalono znicze.

W niedzielę 11 listopada  nasi żołnierze w godz. przedpołudniowych wzięli udział we mszy świętej w Kościele Parafialnym Najświętszego Serca Jezusa w Worowie. Pod obeliskiem upamiętniającym żołnierzy poległych w walkach w latach 1918 – 1920 na terenie kościoła wystawiono posterunek honorowy, gdzie po zakończeniu mszy świętej złożono wiązanki kwiatów i zapalono znicze. O godz. 15.00 w Kościele pw. Miłosierdzia Bożego w Grójcu odbyły się centralne obchody Święta Odzyskania Niepodległości w Garnizonie Grójec. We mszy  świętej uczestniczyli: dowództwo 1. ORel z kompanią honorową i pocztem sztandarowym, samorządowcy  ziemi grójeckiej ,  służby mundurowe, poczty sztandarowe szkół, instytucji i organizacji z terenu powiatu grójeckiego, kombatanci, harcerze,  zaproszeni goście, młodzież oraz mieszkańcy Grójca i okolic. Po zakończonym nabożeństwie nastąpił przemarsz ulicami miasta pod pomnik Józefa Piłsudskiego, gdzie odbyły się dalsze uroczystości. Meldunek dowódcy płk. Andrzejowi KOZERZE złożył dowódca uroczystości mjr Mariusz WOŻNIAK. Po odśpiewaniu hymnu państwowego zgromadzeni wysłuchali Niepodległościowego Apelu Pamięci odczytanego przez por. Wojciecha RYCZAJA. Następnie kompania honorowa  oddała salwę dla uczczenia bohaterów poległych w walkach  za wolność ojczyzny. W dalszej części obchodów złożono wiązanki kwiatów pod pomnikiem Marszałka Józefa Piłsudskiego i zapalono znicz symbolizujący  pamięć o wszystkich poległych w walkach o niepodległość Rzeczypospolitej Polskiej.