UROCZYSTE OBCHODY NARODOWEGO ŚWIĘTA NIEPODLEGŁOŚCI – NOWE MIASTO n/PILICĄ

Dla uczczenia Narodowego Święta Niepodległości w Nowym Mieście n/Pilicą odbyły się uroczystości,
w których uczestniczyli żołnierze i pracownicy RON 1. Grójeckiego Ośrodka Radioelektronicznego bim. ppłk. Jana Kowalewskiego.

12 listopada 2017r. w ramach obchodów 99. rocznicy Odzyskania przez Polskę Niepodległości, w Nowym Mieście nad Pilicą odbyła się uroczystość patriotyczno religijna. Obchody rozpoczęły się Mszą Świętą w intencji Ojczyzny. We mszy świętej uczestniczył Marszałek Senatu RP Stanisław KARCZEWSKI, władze samorządowe, służby mundurowe, poczty sztandarowe szkół, instytucji i organizacji z terenu Miasta i Gminy Nowe Miasto, kombatanci walk o niepodległość, zaproszeni goście, młodzież oraz mieszkańcy miasta i okolic.

Po nabożeństwie kompania honorowa i poczet sztandarowy 1.ORel oraz towarzyszące im pododdziały, zaproszeni goście oraz liczne poczty sztandarowe przeszli pod pomnik Tadeusza Kościuszki, gdzie odbyła się dalsza część uroczystości. Dowódcy 1.Orel płk. Andrzejowi KOZERZE meldunek złożył dowódca uroczystości mjr Michał ŚNIADY. Po odegraniu hymnu państwowego i powitaniu gości głos zabrali Dowódca 1. ORel płk Andrzej Kozera i Marszałek Senatu RP Pan Stanisław KARCZEWSKI. Niepodległościowy Apel Pamięci odczytał mjr Roman FIJAŁKOWSKI, po którym kompania honorowa pod dowództwem por. Wiesława BŁASZCZYKA oddała salwę honorową pamięci bohaterów poległych w walkach za wolność i niepodległość Ojczyzny. Na zakończenie uroczystości złożono wiązanki kwiatów i zapalono symboliczny znicz pod pomnikiem Tadeusza Kościuszki. Całość uroczystości uświetniła swoją obecnością Orkiestra Wojskowa z Radomia.