ŚWIĘTO WOJSKA POLSKIEGO. ODZNACZENIA I AWANSE NA KOLEJNE STOPNIE WOJSKOWE

W przededniu Święta Wojska Polskiego i 97. rocznicy Bitwy Warszawskiej żołnierze oraz pracownicy Resortu Obrony Narodowej 1. Ośrodka Radioelektronicznego wzięli udział  w uroczystym apelu, który odbył się pod pomnikiem patrona naszej jednostki – ppłk Jana Kowalewskiego.

Dowódca 1.ORel. płk Andrzej KOZERA w swoim przemówieniu podkreślił, jak ważne jest czczenie i podtrzymywanie pamięci Polaków, którzy gotowi najwyższych poświęceń, walczyli o wolność i suwerenność naszego Kraju. Dowódca 1.ORel. podziękował żołnierzom służącym w naszej jednostce i pracownikom RON za wysiłek, jaki każdego dnia wkładają w służbę i pracę, przyczyniając się do wysokiego poziomu realizacji zadań służbowych. Pracownikom RON odznaczającym się szczególnym zaangażowaniem w pracę i osiągnięcia służbowe Dowódca 1. ORel  wręczył medale przyznane decyzją Ministra Obrony Narodowej.

Obchody Święta Wojska Polskiego 15 sierpnia 2017r. rozpoczęto o godz. 10.30 uroczystą Mszą Świętą w inencji Ojczyzny w Kościele pw. Miłosierdzia Bożego, którą odprawił ks. dziekan Stefan KAZULAK. Przed mszą delegacja żołnierzy, złożyła wiązanki i zapaliła symboliczny znicz pod pomnikami: Zbrodni Katyńskiej, Katastrofy Smoleńskiej, gen. Władysława Sikorskiego oraz obeliskiem z tablicą upamiętniającą Ryszarda Pietrasa. Po uroczystościach religijnych uczestnicy obchodów przemaszerowali ulicami miasta pod pomnik Marszałka Józefa Piłsudskiego. Kolumnę marszową otwierała Kompania honorowa pod dowództwem por. Wiesława BŁASZCZYKA. Dowódca 1. ORel w swym przemówieniu podkreślił ważność daty 15 sierpnia dla wszystkich Polaków. Jak Bitwa Warszawska szeroko rozsławiła w świecie imię żołnierza polskiego. Była to jedna z najważniejszych bitew stanowiących o losach świata . Dziś na pamiątkę tej właśnie bitwy- “Cudu nad Wisłą z 1920 r.” – obchodzimy doroczne Święto Wojska Polskiego.

Doniosłym wydarzeniem uroczystości było przez Dowódcę 1. ORel płk Andrzeja KOZERĘ
w imieniu Ministra Obrony Narodowej Pana Antoniego Macierewicza aktów mianowania na wyższe stopnie wojskowe żołnierzom Armii Krajowej obwodu Grójec – „Głuszec” oraz Ruchu Niepodległościowego po 1945 roku.

Decyzją Ministra Obrony Narodowej nr 2188/MON z dnia 28 czerwca 2017r. mianowania zostali:

na stopień majora:

– kpt. KOŁOMAŃSKI Marian, kpt. KOMOROWSKI Leon, kpt. LATOSZYŃSKI Zygmunt

na stopień kapitana:

– por. KUKLIŃSKI Janusz oraz por. ZIĘBA Stanisław

Podczas uroczystości również żołnierze 1.ORel za swoją rzetelną i nienaganną służbę odebrali z rąk Dowódcy medale przyznane decyzją Ministra Obrony Narodowej, oraz awanse na wyższe stopnie wojskowe.  Po odczytaniu Apelu Pamięci przez mjr. Romana FIJAŁKOWSJKIEGO i salwie honorowej nastąpiła chwila złożenia wieńców pod pomnikiem Marszałka. Zwieńczeniem uroczystości było zapalenie przez Dowódcę 1.ORel symbolicznego znicza i odegranie” Śpij Kolego”.

Tekst i zdjęcia: Sekcja Wychowawcza