Święto Mazowieckiego Oddziału Żandarmerii Wojskowej

Uroczyste obchody Święta Mazowieckiego Oddziału Żandarmerii Wojskowej odbyły się 20 kwietnia w Radomiu.

Swoje święto mazowieccy żandarmi zainaugurowali Mszą świętą w radomskim kościele garnizonowym. – Stoicie na straży prawdy, sprawiedliwości i wolności. Dbając o prawdę w Wojsku Polskim, stajecie po stronie prawdy i stajecie się świadkami Zmartwychwstania – powiedział podczas nabożeństwa kapelan Mazowieckiego Oddziału Żandarmerii Wojskowej ks. mjr Ireneusz Biruś.

Wśród uczestników uroczystości znaleźli się m.in.: reprezentujący komendanta głównego Żandarmerii Wojskowej zastępca gen. bryg. Robert Jędrychowski, komendanci jednostek terenowych ŻW, przedstawiciele Policji, Służby Więziennej, Straży Granicznej, Straży Pożarnej, mazowieckich władz samorządowych oraz uczniowie i kadeci klas mundurowych.

– Służba w Żandarmerii Wojskowej to ciężka praca, która daje satysfakcję. Nasza jednostka z racji stołecznej lokalizacji i dużego obszaru odpowiedzialności jest szczególnie obciążona zadaniami. Dlatego cieszę się, że możemy dzisiaj, tu, w Radomiu razem uczcić swoje święto – powiedział komendant Mazowieckiego Oddziału Żandarmerii Wojskowej płk Hubert Iwoła. Mówiąc o zadaniach mazowieckich żandarmów, płk Iwoła zachęcał radomszczan do wstąpienia w szeregi formacji.

Życzenia żołnierzom i pracownikom wojska Mazowieckiego Oddziału Żandarmerii Wojskowej złożył zastępca komendanta głównego Żandarmerii Wojskowej gen. bryg. Robert Jędrychowski. – To co robicie, robicie bardzo dobrze. Bardzo dziękuję za Wasze zaangażowanie i profesjonalizm. To dla mnie zaszczyt, że mogę uczestniczyć w Waszym święcie, bo wiem, że na co dzień jesteście bardzo zapracowaną jednostką Żandarmerii Wojskowej – powiedział gen. bryg. Robert Jędrychowski.

Podczas obchodów wręczone zostały medale i wyróżnienia. Złoty Medal za Zasługi dla Obronności Kraju otrzymał por. Dariusz Rozkosz. Srebrne medale otrzymali: sierż. Piotr Kogowski, mł. chor. Piotr Sarba, sierż. Krzysztof Stępniewski, st. chor. Tomasz Szczęsny, st. kpr. Łukasz Boguszewski. Brązowym medalem wyróżnieni zostali: st. kpr. Adam Hasiak, chor. Andrzej Kujawski, st. kpr. Kacper Maradziński, st. sierż. Michał Nowak.

Za okazany wkład w służbę, ponadprzeciętne zaangażowanie, wytrwałe i sumienne wykonywanie powierzonych obowiązków oraz uzyskiwanie bardzo dobrych wyników w realizacji zadań służbowych Odznaką Honorową Żandarmerii Wojskowej wyróżnieni zostali: ppłk Krzysztof Mokwa oraz ppłk Piotr Szufliński. Listem gratulacyjnym wyróżnieni zostali: st. szer. Łukasz Maciejczak, szer. Michał Gregorczyk, szer. Marcin Kułaga i szer. Fabian Zębrzycki.

Tytułem honorowym „Zasłużony Żołnierz Rzeczpospolitej Polskiej” z odznaką trzeciego stopnia wyróżnieni zostali: mjr Wińczysław Jastrzębski, ppor Roman Bielecki, ppor Arkadiusz Przychodzki, ppor Daniel Wójcik, st. chor. sztab. Maciej Trybuła, sierż. Piotr Kogowski, sierż. Krzysztof Stępniewski i st. kpr. Łukasz Boguszewski.

Odznaki Pamiątkowe MOŻW otrzymali: insp. Tomasz Michułka, mjr Wojciech Tomkiel, st chor. Maciej Daszuta, chor. Dariusz Namotowski, st. sierż. Michał Nowak, Sandra Kucharska i Marta Sokołowska.

Uroczystość zakończyła defilada pododdziałów, na czele której maszerowała radomska orkiestra wojskowa.

chor. sztab. Eugeniusz Kokowicz/sg