ŚWIĘTO 1. GRÓJECKIEGO OŚRODKA RADIOELEKTRONICZNEGO

Żołnierze i pracownicy RON 1. Grójeckiego Ośrodka Radioelektronicznego im. ppłk. Jana Kowalewskiego obchodzili swoje święto. Tegoroczne obchody związane z 60. rocznicą powstania formacji odbyły się 30 czerwca 2017r. na terenie jednostki wojskowej.

Jak co roku w przededniu święta żołnierze uczcili pamięć byłych żołnierzy i pracowników Resortu Obrony Narodowej, zapalając w imieniu Dowódcy 1. ORel. symboliczny znicz na grobach zmarłych kolegów.

Uroczyste obchody 30 czerwca otworzyła Msza święta polowa w intencji żołnierzy oraz Ojczyzny, którą celebrowali: ks. dziekan Stefan Kazulak, ks. proboszcz Zbigniew Suchecki i ks. mjr Kryspin Rak – proboszcz Parafii Wojskowej w Radomiu. Na zakończenie Mszy św. ks. płk Aleksy Andrejuk – Dziekan Dowództwa Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych z Prawosławnego Ordynariatu Wojska Polskiego odmówił modlitwę w intencji żołnierzy i pracowników 1. Grójeckiego Ośrodka Radioelektronicznego. We Mszy uczestniczyło dowództwo, żołnierze, pracownicy wojska ich najbliżsi oraz zaproszeni goście.

Po Mszy Świętej pod obeliskiem upamiętniającym patrona 1. Ośrodka Radioelektronicznego ppłk. Jana Kowalewskiego w obecności członka Jego rodziny złożono wiązanki kwiatów i zapalono symboliczny znicz.

W południe rozpoczął się uroczysty apel z okazji święta 1. Grójeckiego Ośrodka Radioelektronicznego. Meldunek o gotowości pododdziałów ośrodka, Dowódcy płk. Andrzejowi KOZERZE złożył dowódca uroczystości ppłk Sławomir BUKOWSKI.

Dowódca 1. ORel.  w swoim przemówieniu przywitał wszystkich zgromadzonych gości. Podkreślił wysoki kunszt oraz bardzo dobre wyszkolenie Ośrodka, podziękował także żołnierzom i pracownikom RON za służbę i pracę oraz złożył życzenia.

Święto Ośrodka to także okazja do wyróżnienia i uhonorowania najlepszych żołnierzy i pracowników. Zgodnie z rozkazami Dowódcy Generalnego RSZ i Dowódcy 1. ORel.  wręczono Odznaki, listy gratulacyjne oraz inne formy wyróżnień.

Wyrazem najwyższego uznania, szacunku i wdzięczności za wsparcie i współpracę 1. ORel. z władzami administracyjnymi i samorządowymi, instytucjami miejskimi i powiatowymi oraz służbami mundurowymi, wyróżnił ich szefów i przedstawicieli pamiątkowymi podziękowaniami. O randze święta świadczyły też awanse żołnierzy na kolejny stopień wojskowy.

Po defiladzie pododdziałów przy akompaniamencie orkiestry wojskowej z Lublina, zaprezentowano pokaz wyszkolenia i umiejętności, żołnierzy i zaproszonych służb mundurowych.

Po części oficjalnej wszystkich zgromadzonych zaproszono na żołnierski poczęstunek połączony ze spotkaniem pokoleń.

Nie zabrakło też atrakcji dla naszych najmłodszych uczestników uroczystości.