Spotkanie wielkanocne w 42. Bazie Lotnictwa Szkolnego

16 kwietnia br., w 42. Bazie Lotnictwa Szkolnego odbyło się spotkanie wielkanocne, którego gospodarzem był Dowódca Garnizonu Radom płk pil. Maciej SIEMIŃSKI.

Przy symbolicznym wielkanocnym stole spotkali się, władze parlamentarne, rządowe i samorządowe, przedstawiciele duchowieństwa,  zaprzyjaźnionych służb mundurowych i jednostek wojskowych Garnizonu Radom, stowarzyszeń oraz organizacji  pozarządowych, lokalnych szkół, kombatanci, seniorzy lotnictwa, wdowy zmarłych żołnierzy oraz licznie zgromadzeni żołnierze i pracownicy resortu obrony narodowej.

Podczas spotkania płk pil. Maciej SIEMIŃSKI złożył wszystkim życzenia świąteczne, następnie Proboszcz Parafii Wojskowej ks. ppłk Kryspin RAK odczytał fragment Ewangelii o zmartwychwstaniu Chrystusa. Części liturgicznej przewodził ks. biskup Piotr TURZYŃSKI, który poświęcił  pokarmy wielkanocne, po czym  przyszedł czas na wzajemne składanie życzeń.

p. Anna KUNA