Spotkanie opłatkowe w 62 Batalionie Lekkiej Piechoty Wojsk Obrony Terytorialnej w Radomiu