Służyć wiernie Rzeczypospolitej Polskiej… 50 Terytorialsów złożyło przysięgę wojskową

Po raz ostatni w tym roku ochotnicy 6. Mazowieckiej Brygady Obrony Terytorialnej złożyli przysięgę wojskową. Uroczystość odbyła się na terenie jednostki wojskowej w Radomiu. 

Po szesnastu dniach szkolenia, intensywnej nauki i wysiłku fizycznego nadszedł jeden z ważniejszych momentów w życiu każdego żołnierza – przysięga wojskowa. 12 grudnia 50 żołnierzy 6. Mazowieckiej Brygady Obrony Terytorialnej zobowiązało się wiernie służyć Ojczyźnie, stać na straży Konstytucji, strzec honoru żołnierza polskiego, a w razie potrzeby stanąć w obronie kraju. 

Ochotnicy złożyli przysięgę na sztandar wojskowy, który jest najważniejszym symbolem dla każdego żołnierza. Żołnierze po przysiędze wojskowej będą realizować wszystkie zadania w pododdziałach 6. Mazowieckiej Brygady Obrony Terytorialnej – wyjaśnia ppłk Łukasz Baranowski  – dowódca 62 Batalionu Lekkiej Piechoty w Radomiu i zapewnia, że żołnierze są dobrze przygotowani do służby.

Do przysięgi wojskowej przystąpiło 50 osób, czyli tyle, ile pod koniec listopada zgłosiło się na szkolenie. 

Szkolenie podstawowe z wyróżnieniem ukończyli szeregowi: Piotr Karczewski, Hubert Tarka, Wiktoria Młot, Katarzyna Guzowska i Sebastian Białecki.

Była to ostatnia w tym roku przysięga żołnierzy 6 Mazowieckiej Brygady Obrony Terytorialnej, a w związku z utrzymującym się stanem pandemii wszystko odbyło się z zachowaniem zasad sanitarnych. Po raz kolejny Terytorialsi składali przysięgę bez udziału rodzin. W uroczystości udział wzięli dowódca 6. Mazowieckiej Brygady Obrony Terytorialnej płk Przemysław Owczarek, płk pil. Maciej Siemiński – dowódca 42. Bazy Lotnictwa Szkolnego w Radomiu oraz ppłk Łukasz Baranowski – dowódca 62. Batalionu Lekkiej Piechoty w Radomiu.

Podczas uroczystości ppłk Baranowski z rąk płk Owczarka otrzymał Odznakę Pamiątkową 6 Mazowieckiej Brygady Obrony Terytorialnej.

Błogosławieństwa  żołnierzom udzielił kapelan brygady ks. por. Mariusz Gawłowski.

Jeszcze przed uroczystą przysięgą, w piątek wieczorem żołnierze zawierzyli swoją służbę Bogu podczas Mszy św. sprawowanej w Kościele Garnizonowym. Mszy świętej przewodniczył ks. Piotr WOSZCZYK COr – proboszcz Parafii pw. Matki Bożej Królowej Świata w Radomiu a homilię wygłosił ks. ppłk Ireneusz BIRUŚ – proboszcz Parafii Wojskowej Warszawa – Rembertów, Dziekan Dekanatu Żandarmerii Wojskowej.

Podczas Mszy świętej ks. ppłk Ireneusz Biruś wręczył medal „W służbie Bogu i Ojczyźnie” dowódcy 6 Mazowieckiej Brygady Obrony Terytorialnej płk Przemysławowi Owczarkowi.

Zdjęcia: st. szer. Michał Marczyk

Radio Plus Radom

Ordynariat Polowy