Ślubowanie uczniów klas pierwszych szkół im. 72 Pułku Piechoty w Radomiu Zakładu Doskonalenia Zawodowego

Ponad sześciuset uczniów klas pierwszych Zakładu Doskonalenia Zawodowego im. 72. Pułku Piechoty w Radomiu złożyło 4 października br. uroczyste ślubowanie. 

Uroczystość rozpoczęła się Mszą Świętą w Kościele Garnizonowym w intencji uczniów, której przewodniczył ks. ppłk Kryspin RAK – proboszcz Parafii Wojskowej w Radomiu. Następnie uczniowie, przedstawiciele władz rządowych i samorządowych, Zastępca Dowódcy 42. Bazy Lotnictwa Szkolnego płk Tomasz PŁOWAŚ oraz przedstawiciele służb mundurowych biorący udział w ślubowaniu przemaszerowali na Plac Jagielloński, gdzie odbyła się główna część ślubowania. Uczniowie ślubowali na sztandar szkoły, zobowiązując się do obrony honoru szkoły, dochowania wartości ideałom oraz pomnażania potęgi i poziomu obronności.  Podczas uroczystości członkowie Stowarzyszenia Rodzin i Sympatyków Żołnierzy 72. Pułku Piechoty przekazali szkole replikę sztandaru 72. Pułku Piechoty im. Dionizego Czachowskiego odnalezionego po zakończeniu II wojny światowej pod gruzami niemieckich koszar wojskowych w Dreźnie. 

W uroczystym ślubowaniu udział wziął  Jimmy BEGGS – międzynarodowy doradca ds. wymiany kadetów Kwatery Dowództwa Regionalnego Ministerstwa Obrony Narodowej Wielkiej Brytanii, który dzień wcześniej odwiedził 4. Skrzydło Lotnictwa Szkolnego w Dęblinie, gdzie spotkał się z Zastępcą Dowódcy płk. pil. Jerzym CHOJNOWSKIM.  Korzystając z okazji poznał także historię lotnictwa wojskowego podczas wizyty w Muzeum Sił Powietrznych.

Szkoły Zakładu Doskonalenia Zawodowego im. 72. Pułku Piechoty w Radomiu mają podpisane porozumienie o współpracy z 42. Bazą Lotnictwa Szkolnego i biorą udział w Programie „Certyfikowane Wojskowe Klasy Mundurowe”, który powstał z inicjatywy Ministerstwa Obrony Narodowej. Program ma na celu wsparcie wytypowanych placówek oświatowych w zakresie spójnego i aktualnie obowiązującego w Siłach Zbrojnych RP szkolenia wojskowego.

Tekst i foto: Anna Kuna