Radomskie obchody Dnia Strażaka 2018

W dniu 18 maja 2018 roku w Komendzie Miejskiej PSP w Radomiu odbyły się obchody Dnia Strażaka.

Obchody jak co roku zainaugurowała uroczysta msza święta w Kościele Garnizonowym pod przewodnictwem biskupa Piotra Turzyńskiego, w czasie której modlono się za zmarłych oraz o bezpieczeństwo czynnych zawodowo strażaków. Po mszy nastąpił przemarsz pododdziałów do komendy, w skład których weszły m. in. poczty sztandarowe, kompania honorowa oraz Młodzieżowa Orkiestra Dęta MODERATO z Przytyka. Następnie wręczone zostały odznaczenia oraz awanse na wyższe stopnie służbowe. Akty awansowe wręczył Zastępca Mazowieckiego Komendanta Wojewódzkiego PSP st. bryg. Mirosław Jasztal. Awansowanych w sumie zostało 65 strażaków, a odznaczonych 46.

Radomska straż pożarna liczy 251 funkcjonariuszy. W skład komendy wchodzi cztery jednostki ratowniczo – gaśnicze, trzy zlokalizowane w Radomiu oraz czwarta w Pionkach.
W skład wyposażenia jednostek wchodzi 12 samochodów gaśniczych oraz 30 specjalnych. Dodatkowo w jednostkach funkcjonują specjalistyczne grupy ratownicze w tym m. in.: Specjalistyczna Grupa Ratownictwa Wodno – Nurkowego RADOM 5, Specjalistyczna Grupa Ratownictwa Chemiczno – Ekologicznego RADOM 6, Specjalistyczna Grupa Ratownictwa Wysokościowego RADOM 7, Specjalistyczna Grupa Ratownictwa Technicznego RADOM 8.

Działania ratownicze prowadzone przez Jednostki Ratowniczo – Gaśnicze Komendy Miejskiej PSP w Radomiu, wspiera 87 jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych. 80 jednostek ochotniczych to jednostki typu S posiadające samochody pożarnicze. Wśród nich 26 funkcjonuje w Krajowym Systemie Ratowniczo-Gaśniczym, charakteryzując się dużą sprawnością operacyjną, mobilnością, dobrym wyszkoleniem członków oraz lepszym usprzętowieniem w stosunku do pozostałych jednostek.

W 2017 roku radomscy strażacy interweniowali łącznie 4447 razy, z czego 1633 przy pożarach i 2409 przy miejscowych zagrożeniach. Statystycznie przeliczając układ ilościowy do czasowego liczby wszystkich zdarzeń w poszczególnych rodzajach, zastępy straży pożarnych na terenie nadzorowanym przez Komendę Miejską PSP w Radomiu wyjeżdżały: do pożarów co 5 godz. 22 min., do miejscowych zagrożeń co 3 godz. 38 min.

Realizując ustawowe zadania w zakresie czynności kontrolno – rozpoznawczych, strażacy Komendy Miejskiej PSP w Radomiu przeprowadzili w 2017 roku 278 kontroli. Prowadzono również szereg działań edukacyjno – informacyjnych mających na celu poprawę bezpieczeństwa. Funkcjonariusze Komendy Miejskiej PSP w Radomiu brali udział
w organizowanych przez różne instytucje, podmioty, samorządy, parafie i społeczności lokalne festynach rodzinnych, na których obok pokazów sprzętu pożarniczego przekazywane były informacje edukacyjne w zakresie właściwych i bezpiecznych zachowań w sytuacjach zagrożenia. Łącznie funkcjonariusze wzięli udział w 56 spotkaniach.

Dodatkowo Jednostki Ratowniczo – Gaśnicze podległe Komendzie Miejskiej PSP w Radomiu przez cały rok przyjmowały wycieczki dzieci, podczas których uczestnicy mieli możliwość zapoznania się z charakterem pracy strażaka oraz z zasadami bezpieczeństwa. W sumie przyjęto 186 wycieczki. Wg szacunków liczba zwiedzających niekiedy przekraczała 150 dzieci tygodniowo. W ramach Rządowego Programu “Bezpieczna +” przez cały rok realizowano projekt “Bezpieczny dom”. Przyjmowano liczne wycieczki dzieci i młodzieży szkolnej. Podczas spotkań poruszano tematykę bezpiecznego zachowania w sytuacjach zagrożenia. W 2017 roku “Bezpieczny dom” odwiedziło blisko 2900 dzieci.

Co roku komenda włącza się w szereg akcji i kampanii społecznych mających na celu poprawę szeroko rozumianego bezpieczeństwa m. in.: “Kręci mnie bezpieczeństwo…”, “STOP pożarom traw!”, Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej pt.: “Młodzież Zapobiega Pożarom”, Piknik Strażacki, czy też  “Czad i Ogień. Obudź czujność”.