Radomskie obchody Dnia Strażaka 2017

W dniu 2 czerwca 2017 roku w Komendzie Miejskiej PSP w Radomiu odbyły się obchody Dnia Strażaka. Tegoroczne obchody połączone były z jubileuszem 25-lecia Państwowej Straży Pożarnej i 140-lecia Radomskiej Straży Pożarnej.

Obchody jak co roku zainaugurowała uroczysta msza święta w Kościele Garnizonowym, w czasie której modlono się za zmarłych oraz o bezpieczeństwo czynnych zawodowo strażaków. Po mszy nastąpił przemarsz pododdziałów pod komendę, w skład których weszły m. in. poczty sztandarowe, kompania honorowa oraz Młodzieżowa Orkiestra Dęta MODERATO z Przytyka. Na placu przed budynkiem komendy wręczone zostały odznaczenia oraz awanse na wyższe stopnie służbowe. Akty awansowe wręczył Mazowiecki Komendant Wojewódzki PSP st. bryg. Jarosław Kurek. Awansowanych w sumie zostało 43 strażaków, a odznaczonych 35. Podczas uroczystości wręczony został również akt przekazania samochodu pożarniczego. Obchody Dnia Strażaka zakończyła defilada pododdziałów strażackich z Państwowej Straży Pożarnej oraz Ochotniczych Straży Pożarnych.

Radomska straż pożarna to cztery Jednostki Ratowniczo – Gaśnicze, trzy zlokalizowane w Radomiu oraz czwarta w Pionkach. Komenda liczy blisko 250 funkcjonariuszy. W skład wyposażenia jednostek wchodzi 12 samochodów gaśniczych oraz 30 specjalnych. Dodatkowo w jednostkach funkcjonują specjalistyczne grupy ratownicze w tym m. in.: Specjalistyczna Grupa Ratownictwa Wodno – Nurkowego RADOM 5,Specjalistyczna Grupa Ratownictwa Chemiczno – Ekologicznego RADOM 6, Specjalistyczna Grupa Ratownictwa Wysokościowego RADOM 7,Specjalistyczna Grupa Ratownictwa Technicznego RADOM 8.

Działania ratownicze prowadzone przez Jednostki Ratowniczo – Gaśnicze Komendy Miejskiej PSP w Radomiu, wspiera 86 jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych. 80 jednostek ochotniczych to jednostki typu S posiadające samochody pożarnicze. Wśród nich 24 jednostki funkcjonują w Krajowym Systemie Ratowniczo-Gaśniczym, charakteryzując się dużą sprawnością operacyjną, mobilnością, dobrym wyszkoleniem członków oraz lepszym usprzętowieniem w stosunku do pozostałych jednostek.

W 2016 roku radomscy strażacy interweniowali łącznie 3599 razy, z czego 1938 przy pożarach i 1661 przy miejscowych zagrożeniach. Statystycznie przeliczając układ ilościowy do czasowego liczby wszystkich zdarzeń w poszczególnych rodzajach, zastępy straży pożarnych na terenie nadzorowanym przez Komendę Miejską PSP w Radomiu wyjeżdżały: do pożarów co 6 godz. 42 min., do miejscowych zagrożeń co 4 godz. 19 min.

Realizując ustawowe zadania w zakresie czynności kontrolno – rozpoznawczych, strażacy Komendy Miejskiej PSP w Radomiu przeprowadzili w 2016 roku 311 kontroli. Prowadzono również szereg działań edukacyjno – informacyjnych mających na celu poprawę bezpieczeństwa. Funkcjonariusze Komendy Miejskiej PSP w Radomiu brali udział w organizowanych przez różne instytucje, podmioty, samorządy, parafie i społeczności lokalne festynach rodzinnych, na których obok pokazów sprzętu pożarniczego przekazywane były informacje edukacyjne w zakresie właściwych i bezpiecznych zachowań w sytuacjach zagrożenia. Łącznie funkcjonariusze wzięli udział w 40 spotkaniach.

Dodatkowo Jednostki Ratowniczo – Gaśnicze podległe Komendzie Miejskiej PSP w Radomiu przez cały rok przyjmowały wycieczki dzieci, podczas których uczestnicy mieli możliwość zapoznania się z charakterem pracy strażaka oraz z zasadami bezpieczeństwa. W sumie przyjęto 282 wycieczki. Wg szacunków liczba zwiedzających niekiedy przekraczała 150 dzieci tygodniowo. W ramach Rządowego Programu “Bezpieczna +” przez cały rok realizowano projekt “Bezpieczny dom” oraz akcję edukacyjną “Ognik” . Przyjmowano liczne wycieczki dzieci i młodzieży szkolnej. Podczas spotkań poruszano tematykę bezpiecznego zachowania w sytuacjach zagrożenia. Do końca 2016 roku “Bezpieczny dom” odwiedziło ponad 5800 dzieci. Inne akcje prowadzone przez radomskich strażaków: “Bezpieczne ferie”, “STOP pożarom traw!”, Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej pt.: “Młodzież Zapobiega Pożarom”, Festyn Rodzinny “Z mundurem za pan brat”, Piknik Strażacki, “Czad i Ogień. Obudź czujność”, “Każdy adres jest ważny”, “I Twój miś może zostać ratownikiem”.