Przysięga żołnierzy 6 Mazowieckiej Brygady Obrony Terytorialnej

31 marca na placu Corazziego w Radomiu 143 żołnierzy 6 Mazowieckiej Brygady Obrony Terytorialnej im. rotmistrza Witolda Pileckiego złożyło przysięgę wojskową.

Błogosławieństwa składającym przysięgę udzielili: ks. ppłk Kryspin RAK – proboszcz Parafii Wojskowej w Radomiu i ks. Paweł SIDORUK  – proboszcz Parafii Prawosławnej pw. Św. Mikołaja w Radomiu.