Przysięga 6. Mazowieckiej Brygady Obrony Terytorialnej

27 maja br., 126 żołnierzy batalionu lekkiej piechoty w Grójcu, pierwszego pododdziału formowanego w ramach 6 . Mazowieckiej Brygady OT, złożyło uroczystą przysięgę wojskową w Garnizonie Radom.

W uroczystościach, które rozpoczęły się o godzinie 10.30 mszą świętą
w Kościele Garnizonowym wzięli udział m.in. wicemarszałek Senatu Adam BIELAN, wiceszef MON Wojciech SKURKIEWICZ, Zofia PILECKA-OPTUŁOWICZ, córka rtm. Witolda PILECKIEGO, Dowódca 4.SLSz płk pil. Wojciech PIKUŁA, Dowódca 42. BLSz płk dypl. pil. Jan SKOWROŃ, władze miasta, przedstawiciele służb mundurowych, organizacji pozarządowych, stowarzyszeń kombatanckich, młodzież radomskich szkół oraz rodziny żołnierzy. Błogosławieństwa żołnierzom udzielili ks. mjr Kryspin RAK, ks. Wojciech RUBCZEWSKI, proboszcz parafii prawosławnej i ks. Wojciech RUDKOWSKI, pastor parafii ewangelicko-augsbursksiej. Następnie  wszyscy udali się na Plac Corazziego, gdzie żołnierze złożyli przysięgę wojskową.  Uroczystości zakończyły się defiladą, którą poprzedził pokaz sprawności uczniów radomskich klas mundurowych. Tuż po części oficjalnej rozpoczął się festyn dla mieszkańców Radomia, na którym zaprezentowali się 42. Baza Lotnictwa Szkolnego, Komenda Miejska Policji, Państwowa Straż Pożarna, Areszt Śledczy, Straż Graniczna, Wojskowa Komenda Uzupełnień, Fabryka Broni „Łucznik”, Stacja Pogotowia Ratunkowego, Zakład Doskonalenia Zawodowego oraz Urząd Miejski. Festynowi przyświecało hasło: “Zawsze gotowi. Zawsze blisko” – zawołanie terytorialsów.

Tekst: p. Anna KUNA, fot.: p. Dagmara JANUS – LEŚNIEWSKA, st. szer. Marcin WÓJCIK