Przesłanie Bp Józefa Guzdka – Biskupa Polowego Wojska Polskiego z okazji 100. rocznicy urodzin św. Jana Pawła II

Warszawa, 13 maja 2020 r.

Czcigodni Księża Kapelani,

Drodzy Wierni Ordynariatu Polowego,

Wkrótce, bo już 18 maja br., będziemy obchodzić setną rocznicę urodzin Karola Wojtyły – św. Jana Pawła II. Cała nasza Ojczyzna ma powód do dumy i zarazem zobowiązanie do składania Bogu dziękczynienia za jego życie i posługę. Ordynariat Polowy ma jeszcze dodatkowe powody, aby uczcić i upamiętnić ten jubileusz.

Jan Paweł II był synem oficera Wojska Polskiego – i jak napisałem we wstępie do okolicznościowej publikacji (Święty Jan Paweł II syn oficera Wojska Polskiego) „zapewne ten fakt tłumaczy jego wielkie zrozumienie dla ludzi w mundurach, częste z nimi spotkania oraz szczególny sentyment do Wojska Polskiego”.

Dlatego zwracam się z apelem do Księży Kapelanów, aby podczas Mszy św. 17 maja br. odczytali List Prezydium Konferencji Episkopatu Polski z okazji 100. rocznicy urodzin św. Jana Pawła II a także dodali okolicznościowe wezwanie w modlitwie powszechnej.

Zachęcam także do podejmowania innych inicjatyw, możliwych do zrealizowania w okresie pandemii, które przypomną osobę św. Jana Pawła II i jego nauczanie.

Duszpasterstwo wojskowe jest wdzięczne Świętemu Janowi Pawłowi II za wskazania dla żołnierzy, których pouczał, aby byli „budowniczymi sprawiedliwości i pokoju” oraz „sługami bezpieczeństwa i wolności narodów”. Przypominał także, że są oni „powołani, aby bronić słabych, ochraniać uczciwych, wspomagać pokojowe współistnienie narodów”. Mówił żołnierzom: „Każdy z was odgrywa rolę «strażnika», który musi wytężać wzrok, aby zawczasu zażegnywać niebezpieczeństwo i wszędzie krzewić sprawiedliwość i pokój”. Przypomniał także, że „są takie sytuacje, w którym walka zbrojna jest złem nieuniknionym, od którego, w tragicznych okolicznościach nie mogą się uchylać chrześcijanie”. Wspominając osobę Papieża, przede wszystkim czerpmy z jego mądrości i świadectwa wiary.

Jubileusz setnej rocznicy urodzin Wielkiego Polaka Jana Pawła II, niech będzie dla duszpasterstwa wojskowego, dla każdego kapelana i wiernego okazją do zapoznania się z jego życiem i pasterskim nauczaniem.

bp Józef Guzdek
Biskup Polowy Wojska Polskiego