PRZEKAŻ 1% PODATKU!

Zwracamy się z prośbą o przekazanie 1% podatku i wsparcie w ten sposób zadań realizowanych przez Caritas Wojskową. 
Bliższe informacje można uzyskać na stronie Caritas: http://caritas.ordynariat.pl