Ogłoszenia duszpasterskie 17.05.2020

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE – VI NIEDZIELA WIELKANOCNA – 17.05.2020

  1. Dziś, w szóstą niedzielę Wielkanocy, gromadzimy się wokół ołtarza, aby misterium paschalne mogło przemienić nasze życie. Przyjmowanie sakramentów świętych, zwłaszcza pełny udział w Eucharystii, wsłuchiwanie się w słowo Boże – to wszystko otwiera nas na Najwyższego, który zadziwia swoją mocą, dobrocią i bezinteresownością. Tak rodzą się wiara, nadzieja i miłość – dobro, którym można i trzeba się dzielić z innymi. Właśnie w ten sposób stajemy się solą ziemi, nadajemy właściwy sens naszej doczesności
  2. W dzisiejszą niedzielę radujemy się też 100. rocznicą urodzin Świętego Jana Pawła II. Dziękujmy Bożej Opatrzności za wielki dar jego długiego pontyfikatu, za przykład mocnej wiary i heroicznej miłości, jaki nam pozostawił. Wpatrujmy się też w jego święte życie, aby na jego wzór każdego dnia być bliżej Pana Boga. I jak on całkowicie zawierzmy Maryi nasze rodziny i nasze osobiste codzienne sprawy
  3. W przyszłą niedzielę przypada uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego
  4. Nabożeństwa majowe w naszym kościele są odprawiane od poniedziałku do soboty po Mszy św. o godz. 12.00 a w niedzielę o godz. 17.30
  5. Informujemy, iż zgodnie z najnowszym zarządzeniem władz państwowych określającym liczbę uczestników w obiektach kultu religijnego – od dzisiejszej niedzieli w naszym Kościele Garnizonowym może uczestniczyć we Mszy świętej nie więcej niż 52 osoby. Wierni uczestniczący w liturgii, zgodnie z przepisami państwowymi, mają obowiązek zakrywania ust i nosa przy pomocy odzieży lub jej części, maski albo maseczki

Wszystkim życzymy błogosławionej Niedzieli i dobrego tygodnia