Ogłoszenia duszpasterskie 05.04.2020

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE – NIEDZIELA PALMOWA CZYLI MĘKI PAŃSKIEJ – 05.04.2020

 1. Dzisiejsza Niedziela Palmowa wprowadza nas w tajemnicę Wielkiego Tygodnia. Przeżyjmy ten czas jako ludzie wierzący: godnie i po chrześcijańsku. Niech Wielki Czwartek, Wielki Piątek i Wielka Sobota będą dniami szczególnego zagłębiania się w misterium paschalne
 2. W Wielki Czwartek we wszystkich parafiach celebrowana jest tylko jedna Msza Święta, zwana Mszą Wieczerzy Pańskiej, na pamiątką ustanowienia przez Chrystusa sakramentów Eucharystii i kapłaństwa. Rozpoczyna ona Triduum Paschalne
 3. W Wielki Piątek wszystkich obowiązuje post ścisły, polegający na powstrzymaniu się od potraw mięsnych oraz na ograniczeniu ilości posiłków. Tego dnia możemy zjeść trzy posiłki, ale tylko jeden z nich do syta. Wstrzemięźliwość od potraw mięsnych obowiązuje wszystkich od 14. roku życia, bez górnej granicy wieku, natomiast post ilościowy obowiązuje od 18. do rozpoczęcia 60. roku życia
 4. Wielka Sobota jest czasem upamiętniającym zstąpienie Chrystusa do otchłani, nadal obowiązują cisza i zaduma nad śmiercią Chrystusa. Warto i w tym dniu zachować post, powstrzymując się od pokarmów mięsnych
 5. Informujemy, iż ze względu na wprowadzony na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stan epidemii oraz stosując się do zaleceń instrukcji dotyczącej obchodów Wielkiego Tygodnia i Triduum Sacrum w czasie epidemii wydanej przez Biskupa Polowego WP, w Parafii Wojskowej w Radomiu obchody Triduum Paschalnego będą według następującego porządku:
  • Misteria Triduum Sacrum będą sprawowane bez udziału ludu Bożego. Uczestnictwo w celebracjach Triduum Paschalnego nie jest nakazane. W związku z tym nieobecność na tych celebracjach nie wiąże się z popełnieniem grzechu. Zachęcamy usilnie wiernych do uczestnictwa w Triduum Paschalnym za pośrednictwem telewizji, radia i internetu oraz do duchowego przyjmowania Komunii Świętej. Na naszej stronie internetowej znajdują się informacje odnośnie transmisji liturgii Triduum Paschalnego przez TVP oraz online na stronach Ordynariatu Polowego i Katedry Polowej WP,
  • W Wielki Czwartek Msza Wieczerzy Pańskiej – godz. 18.00. Nie będzie adoracji Najświętszego Sakramentu w tzw. Ciemnicy,
  • W Wielki Piątek Liturgia Wielkiego Piątku rozpocznie się o godz. 18.00. Nie będzie adoracji Najświętszego Sakramentu w symbolicznym Grobie Pańskim,
  • W Wielką Sobotę nie będzie adoracji Najświętszego Sakramentu w symbolicznym Grobie Pańskim oraz święcenia pokarmów na stół wielkanocny. Liturgię Wigilii Paschalnej, która rozpoczyna już świętowanie Uroczystości Zmartwychwstania Pańskiego, rozpoczniemy o godz. 18.00. Jednocześnie zachęcamy wszystkich do modlitwy w gronie najbliższej rodziny,
  • W Niedzielę Zmartwychwstania Pańskiego nie będzie tradycyjnej procesji rezurekcyjnej. Porządek Mszy św. będzie niedzielny (7.30, 9.00, 10.30, 12.00, 18.00). Zachęcamy wszystkich do odmówienia w domu modlitwy przed tradycyjnym śniadaniem wielkanocnym. Tekst tego obrzędu znajduje się na naszej stronie internetowej
 6. Przypominamy, że wszyscy wierni Ordynariatu Polowego i Diecezji Radomskiej oraz znajdujący się na jej terenie mogą skorzystać z udzielonej przez naszych Biskupów dyspensy od obowiązku uczestnictwa we Mszy świętej w niedziele i święta nakazane. Dyspensa jest ważna aż do odwołania stanu epidemii
 7. Spowiedź sakramentalna w sytuacji epidemii może być utrudniona. Istnieje w takiej sytuacji możliwość skorzystania z uzyskania odpuszczenia grzechów przez akt żalu doskonałego. Informuje nas o tym dokument Penitencjarii Apostolskiej z dnia 20 marca br.: Jeżeli ktoś znajdzie się w bolesnej niemożności przystąpienia do sakramentu pokuty, winien pamiętać, że po gruntownym rachunku sumienia może on wzbudzić w sobie żal doskonały płynący z miłości do Boga miłowanego nade wszystko, który odpuszcza grzechy powszednie. Żal doskonały przynosi również przebaczenie grzechów śmiertelnych, jeśli zawiera mocne postanowienie przystąpienia do spowiedzi sakramentalnej, gdy tylko będzie to możliwe. Osoby, które pragną skorzystać z sakramentu pokuty, prosimy o kontakt. Spowiedź jest możliwa indywidualnie, ale z zachowaniem środków ostrożności i wzajemnego bezpieczeństwa – penitenta i spowiednika
 8. W tym nadzwyczajnym czasie zachęcamy do Komunii duchowej, która zgodnie z nauką Kościoła polega na przyjęciu niebiańskiego Chleba w pragnieniu, żywą wiarą, odczuwając Jego owoc i pożytek. W ten sposób można przyjąć duchowo Komunię Świętą łącząc się ze sprawowaną Eucharystią za pośrednictwem mediów. Natomiast obowiązek sakramentalnego przyjęcia Komunii Świętej, zazwyczaj spełniany w okresie wielkanocnym, należy wypełnić po zakończeniu epidemii. Jednocześnie przypominamy, że na wypełnienie przykazania kościelnego dotyczącego przyjęcia Komunii Świętej w okresie wielkanocnym jest czas do Uroczystości Trójcy Przenajświętszej, która w tym roku przypada 7 czerwca
 9. Kancelaria Parafii Wojskowej w Radomiu została tymczasowo zamknięta. Sprawy pilne i losowe prosimy zgłaszać telefonicznie pod nr tel.: 884-829-750, (48) 307-04-24
 10. Wszystkim życzymy błogosławionej niedzieli i dobrego przeżycia Wielkiego Tygodnia