Obchody Święta Policji w Garnizonie Mazowieckim

16 lipca br., w Garnizonie Mazowieckim odbyły sie uroczyste obchody Święta Policji. Była to okazja, by podziękować funkcjonariuszom oraz pracownikom Policji za ich służbę i zaangażowanie. W samo południe oficjalną część uroczystości rozpoczęła msza święta w Kościele Garnizonowym, odprawiona w intencji mazowieckiej Policji, celebrowana przez Biskupa Radomskiego Henryka TOMASIKA, któremu towarzyszył ks. kan. Mirosław DRAGIEL – kapelan Komendy Wojewódzkiej Policji zs. w Radomiu oraz Proboszcz Parafii Wojskowej ks. ppłk Kryspin RAK – kapelan 42. Bazy Lotnictwa Szkolnego w Radomiu.  W uroczystościach udział wziął Wojewoda Mazowiecki Konstanty RADZIWIŁŁ, wicewojewoda mazowiecki Artur STANDOWICZ, Komendant Wojewódzki Policji insp. Michał LEDZION, Komendant Komendy Miejskiej w Radomiu Robert HODIO, licznie zebrani policjanci oraz społeczność radomska. W homilii Biskup TOMASIK podziękował funkcjonariuszom za ofiarną służbę, mówiąc o tym jak bardzo potrzebni są ludzie stojący na straży porządku i zabezpieczenia dobra drugiego człowieka. Wspomniał również tych, którzy oddali swe życie podczas wykonywania obowiązków służbowych. Prosił również o to aby Bóg błogosławił wszystkich w zatroskaniu o dobro wspólne i dobro drugiego człowieka.

Tekst i foto: Anna KUNA